Satellietdataportaal

Satellietdata worden in toenemende mate gebruikt door overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De data worden door overheden inmiddels gebruikt voor o.a. het controleren van landbouwsubsidies, het monitoren van deformaties en bij risicoanalyses van bosbranden. Agrariërs gebruiken de informatie vanuit satellieten via verbeterde taakkaarten om efficiënter te kunnen irrigeren, het gebruik van bestrijdingsmiddelen te kunnen minimaliseren als ook gerichter meststoffen te kunnen inzetten. Binnen de landbouwsector worden de data inmiddels ook gebruikt voor het voorspellen van opbrengsten en het aansturen van logistieke processen.

Sinds 2015 zijn gratis satellietdata beschikbaar vanuit het Europese Copernicus-programma. Vooruitlopend op de komst van deze stroom aan open data heeft het NSO namens diverse overheden (o.a. Ministerie van LNV, Ministerie van EZK en Rijkswaterstaat) soortgelijke satellietdata ingekocht en als open data beschikbaar gesteld via het Satellietdataportaal. Hierdoor kon Nederland zich optimaal voorbereiden op de komst van deze data. Het bedrijfsleven en kennisinstellingen waren hierdoor in staat om al een paar jaar eerder innovatieve toepassingen te ontwikkelen met zowel optische data als ook radardata.

Inmiddels zijn de data uit het Copernicus-programma beschikbaar en is het Satellietdataportaal verder ontwikkeld, met zeer hoge resolutie satellietbeelden. Diverse toepassingen binnen Nederland vereisen immers hogere resolutie data dan wat wordt aangeboden door het Copernicus-programma. Het NSO treedt samen met verschillende overheden op om te kijken hoe operationele processen verbeterd kunnen worden met deze data. Hierin speelt de SBIR-regeling een cruciale rol.

Meer informatie is te vinden via https://www.spaceoffice.nl/nl/satellietdataportaal/

Het portaal zelf is te raadplegen via www.satellietdataportaal.nl

Voor vragen kunt u terecht bij de helpdesk van het Satellietdataportaal: portaal@spaceoffice.nl


De vergelijkingsfunctie op www.satellietdataportaal.nl

 

> Ga naar het Satellietdataportaal.nl