Waterkwaliteit

Duurzaam waterbeheer begint met het verzamelen van de juiste informatie. Op dit moment zijn waterbeheerders afhankelijk van arbeidsintensieve en kostbare grondmetingen die maar beperkt inzicht geven in de ruimtelijke verdeling van water. Satellieten zijn in staat om efficiënt grote gebieden in kaart te brengen en de ruimtelijke variatie inzichtelijk te maken voor een beter systeembegrip. Daarom krijgt de toepassing van satellietgegevens bij waterbeheer de laatste jaren veel aandacht.

Op dit moment zijn er verschillende toepassingen voor het monitoren van waterkwaliteit. Deze zijn met name ontwikkeld voor en toepasbaar in grotere wateren en oceanen. Nieuwe satellieten en recente ontwikkelingen bieden steeds meer kansen om de waterkwaliteit te bepalen op lokaal niveau voor kust- en binnenwateren. Doordat momenteel een beperkt aantal satellieten en modellen hiervoor geschikt zijn, moeten verschillende gegevensbronnen daarom slim en efficiënt gecombineerd worden; van satellietbeelden tot metingen ter plaatse en betrouwbare fysische modellen.
Nationaal Satellietdataportaal SPOT6 12-03-2015, © Airbus DS 2015, © NEO bv

Nederlandse waterbeheerders maken nog beperkt gebruik van aardobservatietoepassingen voor waterkwaliteit, maar met de nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden groeit ook de interesse. De overheid kan met cursussen, webinars en workshops verder bijdragen aan een betere bewustwording van satelliettoepassingen en vraaggestuurde innovatie stimuleren. Ook kan ze zelf projecten initiëren die bijdragen aan de ontwikkeling van toepassingen. Er liggen grote kansen voor de publiek-private sector, omdat verduurzaming en waterbeheer wereldwijde uitdagingen zijn.

Contactpersoon:
Mark Loos
e-mail: m.loos@spaceoffice.nl
telefoon: 06 158 862 97