Veiligheid

Veiligheid raakt iedereen in de samenleving. De regie op veiligheid ligt in eerste instantie bij de lokale overheid. Maar ook regionaal zijn afspraken gemaakt over brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

Gegevens van navigatie- en communicatiesatellieten worden al volop gebruikt in deze sector. Het gebruik van aardobservatie staat nog in de kinderschoenen. De toegevoegde waarde is duidelijk bij de informatievoorziening in crisissituaties. Daarbij is het van belang om alle betrokken partijen snel van dezelfde, juiste informatie te voorzien.

Waar de kansen voor satellietinformatie liggen, wordt in kaart gebracht door goed te kijken naar de behoeften van gebruikers. Het satellietdataportaal biedt unieke mogelijkheden voor bedrijven, omdat het de kosten voor satellietgegevens wegneemt en daarmee marktgang vergemakkelijkt. Het is belangrijk dat de satellietdata daadwerkelijk in een open karakter wordt aangeboden.

Contactpersoon:
Kathelijne Beenen
e-mail: k.beenen@spaceoffice.nl
telefoon: +31 6 111 577 75