Veiligheid

Veiligheid raakt iedereen in de samenleving. De regie op veiligheid ligt in eerste instantie bij de lokale overheid. Maar ook regionaal zijn afspraken gemaakt over brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

Gegevens van navigatie- en communicatiesatellieten worden al volop gebruikt in deze sector. Het gebruik van aardobservatie staat nog in de kinderschoenen. De toegevoegde waarde is duidelijk bij de informatievoorziening in crisissituaties. Daarbij is het van belang om alle betrokken partijen snel van dezelfde, juiste informatie te voorzien.

Contactpersoon:
Kathelijne Beenen
e-mail: k.beenen@spaceoffice.nl
telefoon: +31 6 111 577 75