Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening is overal om ons heen. Het beheer en de ontwikkeling van onze fysieke leefomgeving staan beschreven in de Omgevingswet. Daarin is aandacht voor alle sectoren, zoals landbouw, industrie, transport, recreatie, natuur en wonen.

NSO verkent welke bijdrage satellietgegevens kunnen leveren aan ruimtelijke ordening op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau. Satellietdata kan gegevenskwaliteit verhogen en kosten verlagen. Overheden zijn positief over gegevens die eenvoudig toegankelijk en direct bruikbaar zijn. Vooral een hoge frequentie en dus meer actuele gegevens leveren een zinvolle bijdrage aan werkprocessen in de ruimtelijke ordening.

Ruimtelijke ordeningskennis is een belangrijk Nederlands exportproduct. Stedenbouwkundige modellen, landinwinningsadviezen, herverkavelingsplannen en veel andere kennis vindt zijn weg naar het buitenland. Ook hier liggen kansen voor satellietinformatie.

Contactpersoon:
Ramon Peeters
e-mail: r.peeters@spaceoffice.nl
telefoon: 088 - 042 4079