Ruimtelijke Ordening


Satellietbeeld (Superview-NEO) van Leeuwarden, 7 juli 2023

Ruimtelijke ordening is overal om ons heen. Het beheer en de ontwikkeling van onze fysieke leefomgeving staan beschreven in de Omgevingswet. Daarin is aandacht voor alle sectoren, zoals landbouw, industrie, transport, recreatie, natuur en wonen.

Satellietdata kunnen een bijdrage leveren aan ruimtelijke ordening op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau. Denk aan het verhogen van gegevenskwaliteit en het verlagen van de kosten. Overheden zijn positief over gegevens die eenvoudig toegankelijk en direct bruikbaar zijn. Vooral een hoge frequentie en dus meer actuele gegevens leveren een zinvolle bijdrage aan werkprocessen in de ruimtelijke ordening.

Ruimtelijke ordeningskennis is een belangrijk Nederlands exportproduct. Stedenbouwkundige modellen, landinwinningsadviezen, herverkavelingsplannen en veel andere kennis vindt zijn weg naar het buitenland. Ook hier liggen kansen voor satellietinformatie.

Contactpersoon:
Coco Antonissen
e-mail: c.antonissen@spaceoffice.nl
telefoon: 06 21 33 99 74