Precisielandbouw


Valse kleurenbeeld (Pleiades-NEO) van Schouwen-Duiveland, 6 juni 2023.

De landbouwsector in Nederland en daarbuiten staat voor grote uitdagingen. We moeten wereldwijd meer monden voeden, terwijl de productiemiddelen schaarser worden en de impact op klimaat en milieu omlaag moet. Precisielandbouw biedt uitkomst en daarbij speelt satellietinformatie een cruciale rol.

Precisielandbouw levert een hogere productiviteit, lagere milieubelasting, transparante productie en slimme productiewijzen. En niet onbelangrijk: alle kennis en technologie die we in Nederland ontwikkelen is een belangrijk exportproduct voor de agrarische sector wereldwijd.

De Nederlandse overheid stimuleert het gebruik van satellietdata in de agrarische sector. De behoeftes van de sector worden door NSO in kaart gebracht. Samen met de stappen die overheid, bedrijfsleven, wetenschap en landbouwsector samen moeten zetten om boeren in 2030 dagelijks te voorzien van een taakkaart gebaseerd op satellietinformatie.

Contactpersoon:
Kathelijne Beenen
E-mail: k.beenen@spaceoffice.nl
Telefoon: 06 111 577 75