Landmonitoring

Satelliettoepassingen kunnen een grote rol spelen bij landmonitoring. Bijvoorbeeld in het behoud en gebruik van ecosystemen. Satellietgegevens onthullen ontbossing door (illegale) mijnbouw of landbouw. Ze dragen bij aan de certificering van duurzame houtproductie. En ze helpen bij het voorspellen, detecteren en monitoren van natuurrampen zoals bosbranden en de gevolgen van een insectenplaag.

Het gebruik van satellietdata voor landmonitoring wordt door NSO gestimuleerd. De behoeften van eindgebruikers en het aanbod van huidige en in ontwikkeling zijnde satelliettoepassingen worden door NSO in kaart gebracht.

Landmonitoring raakt aan veel andere onderwerpen binnen het NSO-beleid, zoals voedselzekerheid, precisielandbouw, ruimtelijke planning, luchtkwaliteit, atmosfeer en energie. Het is een essentieel thema voor een beter management van de leefomgeving en natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast is landmonitoring belangrijk voor klimaatonderzoek.

Contactpersoon:
Coco Antonissen
e-mail: c.antonissen@spaceoffice.nl
telefoon: +31 6 21 33 99 74