Kwantitatief Zoetwaterbeheer

Water is essentieel voor de menselijke gezondheid, onmisbaar voor de productie van voedsel en energie en belangrijk voor sociale en economische ontwikkeling. Soms is er een teveel aan water en komen overstromingen voor. In andere gebieden heerst droogte en is water schaars. Binnen het thema kwantitatief zoetwaterbeheer worden de kansen beschreven voor de Nederlandse water- en informatiesector. Het NSO stimuleert het gebruik van satellietdata om deze kansen te verzilveren.

Zoetwaterbeheer omvat alle activiteiten rond het beheer van grond- en oppervlaktewater. Binnen dit thema wordt alleen naar het kwantitatieve beheer gekeken. Naast omgaan met de extremen, overstromingen en droogte valt hier ook het dagelijkse waterbeheer onder. Dat richt zich op voorraad en waterpeil; belangrijk voor onder meer de landbouw, natuurbeheer, de energiesector en ook stedelijke gebieden.

Satellietdata wordt binnen het waterbeheer al veel gebruikt. Bijvoorbeeld voor het voorspellen, detecteren en monitoren van droogte en overstromingen. Ook kunnen satellieten bodemvocht in kaart brengen waarmee verdampingsinformatie gegenereerd kan worden. Dat komt van pas in droge landbouw- of natuurgebieden waar water schaars is. Dit thema streeft ernaar vraag en aanbod, zowel nationaal als internationaal, bij elkaar te brengen. De behoefte van eindgebruikers en het aanbod van huidige en in ontwikkeling zijnde satelliettoepassingen voor zoetwaterbeheer zijn in kaart gebracht.

Contactpersoon:
Kees Oude Lenferink
e-mail: k.oudelenferink@spaceoffice.nl
telefoon: 06 212 713 69