Bodembeweging

De bodem beweegt. Dat komt door processen in diepere aardlagen, maar ook door inklinking, de waterhuishouding, aardbevingen en door menselijk handelen. In Nederland bewegen vooral de klei- en veengebieden. Bebouwing, onttrekking van grondwater, het vollopen van de oude mijnen en delfstofwinning laten de bodem stijgen of dalen.

Rijkswaterstaat en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn voorbeelden van Nederlandse overheden waarvoor gegevens over bodembeweging belangrijk zijn. Denk aan het monitoren van de wegen en dijken, of het in kaart brengen van bodembewegingen door (voormalige) mijnbouwactiviteiten.


Beeld: SkyGeo

Satellietgegevens brengen bodembeweging in kaart. Radarmissies kunnen zelfs verschuivingen tot enkele millimeters per jaar waarnemen. De Nederlandse overheid koopt satellietgegevens centraal in en stelt ze via het Satellietdataportaal kosteloos beschikbaar aan belanghebbende partijen.

Contactpersoon:
Coco Antonissen
e-mail: c.antonissen@spaceoffice.nl
telefoon: +31 6 21 33 99 74