Bodembeweging

De bodem beweegt. Dat komt door processen in diepere aardlagen, maar ook door inklinking, de waterhuishouding, aardbevingen en door menselijk handelen. In Nederland bewegen vooral de klei- en veengebieden. Bebouwing, onttrekking van grondwater, het vollopen van de oude mijnen en delfstofwinning laten de bodem stijgen of dalen.

Binnen het thema bodembeweging ligt de focus op de Nederlandse bodem, maar toepassingen kunnen ook geëxporteerd worden. Klanten zijn bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en het Ministerie van Economische Zaken. Zij hebben belang bij een goede monitoring en voorspelling van bodembewegingen in Nederland ten behoeve van de infrastructuur.


Beeld: SkyGeo

Satellietgegevens brengen bodembeweging in kaart. Radarmissies kunnen zelfs verschuivingen tot enkele millimeters per jaar waarnemen. De Nederlandse overheid koopt satellietgegevens centraal in en stelt ze via het Satellietdataportaal kosteloos beschikbaar aan belanghebbende partijen.

Contactpersoon:
Coco Antonissen
e-mail: c.antonissen@spaceoffice.nl
telefoon: +31 6 21 33 99 74