>

‘We zoeken innovatieve satelliettoepassingen voor het monitoren van de biodiversiteit’

Satellietgegevens kunnen een belangrijke rol spelen bij het monitoren van de biodiversiteit op aarde. Hoe precies? Dat mogen Nederlandse bedrijven verzinnen in het kader van de SBIR-competitie. Onderzoeker Joris Timmermans is een van de juryleden: ‘Nederland kan een gidsland zijn!’

Wat maakt jou een ideaal jurylid voor de SBIR-competitie Satellietdata en biodiversiteit?
‘Ik heb me helemaal vastgebeten in het onderwerp biodiversiteit. In het bijzonder hoe je de biodiversiteit op aarde kunt onderzoeken – en misschien zelfs beter maken – met behulp van satellietgegevens. De idealist in mij denkt dat hier nog veel winst te halen valt. Dat kan zijn door nieuwe technologie te ontwikkelen, maar bijvoorbeeld ook door gegevens die er al zijn beter te benutten.’

Waarom is onderzoek naar de biodiversiteit zo urgent?
Onderzoeker Joris Timmermans in zijn natuurlijke habitat. Fotocredits: MakeMyPhoto.

‘Heel simpel: het gaat niet goed met de biodiversiteit. Het aantal dier- en plantensoorten gaat sterk achteruit. De kwaliteit van habitats gaat achteruit. In Spanje zijn nu al gebieden aan het verwoestijnen. Het wordt er zo droog dat niets overleeft. Nederland krijgt in de toekomst ook te maken met dergelijke droogte. Om te zorgen dat we in 2050 nog een gezonde planeet hebben, moeten we aandacht hebben voor de biodiversiteit.’

Hoe doen we dat?
‘Bijna alle landen in de wereld zijn lid van de Convention on Biological Diversity. Nederland ook. Deze organisatie stelt heel concrete doelen. Bijvoorbeeld over de hoeveelheid beschermd natuurgebied, de kwaliteit van deze gebieden en over het verbinden van habitats, zodat dieren zich vrij kunnen verplaatsen. Elk land kan zijn eigen beleid maken voor het behoud van biodiversiteit. Om te onderzoeken welk beleid het best werkt, moeten we de status van de biodiversiteit intensief monitoren.

Daarbij kunnen satellieten helpen?
‘Enorm goed, zou ik zeggen. Nu al wordt met satellieten onderzoek gedaan naar bosbedekking, vegetatiegroei en grote veranderingen in natuurgebieden. Maar het gebruik van satellietgegevens voor essentiële biodiversiteitsvariabelen staat nog in de kinderschoenen. We hebben slimme toepassingen nodig die op een nieuwe manier naar bestaande data kijken: met ecologische relevantie. En naar nieuwe technologieën voor het onderzoek naar biodiversiteit. Hierover gaat de SBIR-competitie.’

Waar ga jij als jurylid op letten?
‘Een idee moet relevant zijn voor het onderzoek naar of de bevordering van de biodiversiteit, dat is nummer één. Samenwerking is voor mij nummer twee. Een goed idee bedenk je meestal niet alleen. Bedrijven kunnen in gesprek gaan met overheden, zodat ze heel goed weten wat precies de behoefte of vraag is. Zo maak je de kans groter dat een toepassing écht gebruikt kan worden. Want dat is natuurlijk het doel.’

Waar moeten bedrijven die mee willen doen beginnen?
‘Ik kan mensen aanraden om op 30 augustus naar de informatiebijeenkomst in Den Haag te komen. Het liefst zou ik daar een heel divers gezelschap zien van startups en gevestigde bedrijven, overheden, uitvoeringsorganisaties en kennisinstellingen. Samen hebben ze de kennis en ervaring om slimme ideeën te bedenken. Ze kunnen van Nederland op dit gebied een gidsland in de wereld maken.’

Meer informatie
Aanmelden tot en met woensdag 23 augustus voor de SBIR informatiebijeenkomst op 30 augustus 2023.
Meer informatie over de SBIR competitie ‘Satellietdata ten behoeve van biodiversiteit’.
Vragen kunnen tot uiterlijk 5 september worden gesteld via sbir@spaceoffice.nl.