Informatiebijeenkomst SBIR Biodiversiteit: subthema natuur

Op 30 augustus vindt er een informatiebijeenkomst plaats. U kunt zich hiervoor aanmelden via onderstaand webformulier. De uiterste aanmelddatum voor deze bijeenkomst is woensdag 23 augustus, 23.59 uur.

De informatiebijeenkomst is een fysieke bijeenkomst. Alle aangemelde personen zullen nadere informatie ontvangen. Presentaties zullen naderhand via TenderNed beschikbaar worden gesteld.

Locatie informatiebijeenkomst: Netherlands Space Office, Centre Court gebouw, Pr. Beatrixlaan 2, Den Haag.

Het programma van de infromatiebijeenkomst ziet er als volgt uit:

  • 10:00 uur: Inloop en ontvangst
  • 10:30 uur: Presentaties met toelichting op de SBIR:
    - Toelichting op de SBIR in het algemeen en procedures.
    - Toelichting op de probleemstelling en vraagstelling.
  • 11:00 uur: Vragenronde
  • 11:30: Kennismaking met mogelijke overheidspartners
  • 12:00-13:30: Napraten en netwerken met een broodje

Vooraf kunt u vragen indienen door deze per mail te versturen aan sbir@spaceoffice.nl onder vermelding van 'Satellietdata ten behoeve van biodiversiteit in Nederland: subthema natuur'. Tijdens de informatiebijeenkomst zal worden ingegaan op ontvangen vragen. Nadien kunt u tot uiterlijk 5 september 2023 vragen indienen via eerdergenoemde mailadres, deze zullen in een nota van inlichtingen worden beantwoord.

U kunt zich niet meer aanmelden voor de informatie- en netwerkbijeenkomst.