Voedselzekerheid

De wereldbevolking stijgt tot negen miljard mensen in het jaar 2050. Dat heeft grote gevolgen voor de voedselvoorziening. De voedselproductie moet sterk toenemen om aan de extra vraag te kunnen voldoen. Maar ondertussen neemt de schaarste van hulpbronnen zoals land, water en meststoffen alleen maar toe.

De belangrijkste factoren die voedselzekerheid beïnvloeden zijn bekend: verhoging van productie, productiviteit, efficiënter gebruik van hulpbronnen en omgaan met klimaatverandering. Satellieten kunnen op een consistente manier in korte tijd, actuele en objectieve gegevens over een gebied verzamelen. Op basis van deze gegevens kunnen boeren zaaien, irrigeren, bemesten en oogsten. Ook worden ze vroegtijdig gewaarschuwd voor droogte, overstromingen, gewasziekten en plagen.

Op basis van satellietdata kunnen opbrengstvoorspellingen gemaakt worden en wordt dreigende voedselschaarste tijdig gedetecteerd. Zo helpen de satellietdata bij risicoanalyses voor (micro)verzekeringen die boeren tegen de gevolgen van een misoogst beschermen of als controlemiddel voor het uitkeren van verzekeringsgelden.

Veetelers vinden op basis van satellietinformatie de beste weidegrond voor hun vee, vissers lokaliseren potentieel visrijke gebieden en offshore viskwekers monitoren de waterkwaliteit en zeecondities rond hun kwekerijen.

Contactpersoon:
Ruud Grim
e-mail: r.grim@spaceoffice.nl
telefoon: 06 300 494 71