Luchtkwaliteit

Luchtvervuiling is wereldwijd het grootste milieugerelateerde gezondheidsprobleem. Daarnaast heeft het grote gevolgen voor ons klimaat. Het Nederlandse luchtkwaliteitsbeleid moet concentraties van schadelijke stoffen verminderen en zo de negatieve gezondheidseffecten beperken. De uitstoot van broeikasgassen moet omlaag naar een veilig niveau. De bewustwording over luchtkwaliteit groeit en grote gemeenten en steden zoeken naar oplossingen voor een gezondere leefomgeving. Daarvoor hebben ze een toenemende behoefte aan gedetailleerde informatie over de lokale toestand van de luchtkwaliteit.

Satellieten verzamelen waardevolle gegevens over bijvoorbeeld fijnstof, stikstofdioxide, ozon, ammoniak, zwaveldioxide, koolstofmonoxide, koolstofdioxide, methaan en aerosolen. Binnen dit thema wordt gekeken naar de rol van aardobservatiegegevens in het kader van luchtkwaliteit en atmosfeer, ook in relatie tot klimaat.

Satellietgegevens kunnen niet álle vragen beantwoorden. De data is complementair aan grondwaarnemingen. De toegevoegde waarde zit vooral in de uniformiteit van de gegevens, het grootschalige ruimtelijke beeld, metingen van afgelegen gebieden en detectie van actuele ‘onverwachte’ brongebieden. Satellietmetingen leveren waardevolle kennis over emissies, transport en chemie en zijn bruikbaar voor het verbeteren van luchtkwaliteitsmodellen.

Contactpersoon:
Mark Loos
e-mail: m.loos@spaceoffice.nl
telefoon: 06 158 862 97