>

Europese Commissie kondigt eerste diensten Galileo aan

De eerste diensten van het Europese navigatiesysteem Galileo zijn vanaf vandaag beschikbaar. Dat heeft de Europese Commissie gisteren aangekondigd. Met de meest recente lancering, 17 november, van vier Galileo-satellieten tegelijk zijn er momenteel in totaal 18 satellieten actief. In Noordwijk wordt gebouwd aan het Galileo Reference Centre dat vanaf volgend jaar een belangrijke rol gaat hebben in het kwaliteitsbehoud van de dienstverlening van Galileo-diensten.

Wat is Galileo ook al weer en wat is de meerwaarde voor de maatschappij en economie?

Een Q en A langs de vragen Wat, Wanneer, Hoe en Wie:

 

Wat?

Wat is Galileo?

Galileo-satellieten (copyright: OHB) Galileo is het wereldwijde satellietnavigatiesysteem (GNSS) van de Europese Unie. Het is vergelijkbaar met het Amerikaanse GPS en levert radiosignalen met het oog op plaatsbepaling, navigatie en tijdsbepaling. Wanneer het helemaal voltooid is, zal Galileo vijf diensten aanbieden: de open dienst, de publiek gereguleerde dienst, de commerciële dienst, de opsporings- en reddingsdienst en een bijdrage aan de integriteitsbewakingsdienst.

Wat zijn de initiële diensten van Galileo?

Galileo bevindt zich momenteel in de uitrolfase. D.w.z. dat de satelliet- en grondinfrastructuur momenteel worden uitgebouwd. Het aanbieden van de initiële diensten luidt een nieuwe fase in voor het systeem: van uitrol- en testfase naar een operationeel systeem. Met de ingebruikname van de initiële diensten zullen alle toestellen op de markt voor het grote publiek, zoals smartphones en toestellen voor voertuignavigatie, de signalen van Galileo voor plaatsbepaling, navigatie en tijdsbepaling kunnen gebruiken als zij zijn uitgerust met een met Galileo compatibele chipset.

De initiële diensten van Galileo vormen de eerste stap naar volledige operationaliteit. Het Galileo-systeem wordt verder uitgebouwd met bijkomende satellieten om de constellatie uit te breiden. Dit zal de wereldwijde prestaties en beschikbaarheid van het systeem geleidelijk verbeteren. De constellatie zal naar verwachting in 2020 voltooid zijn.

De initiële diensten die Galileo zal aanbieden, zijn de open dienst, de publiek gereguleerde dienst (Public Regulated Service — PRS) en de opsporings- en reddingsdienst (Search and Rescue Service — SAR).

Wat is de open dienst van Galileo?

De open dienst van Galileo is een gratis dienst voor plaatsbepaling, navigatie en tijdsbepaling bestemd voor het grote publiek. De dienst kan onder andere worden gebruikt door smartphones of autonavigatiesystemen met Galileo-compatibele chipsets.

Wat is de publiek gereguleerde dienst van Galileo?

De publiek gereguleerde dienst is bestemd voor door de overheid gemachtigde gebruikers, zoals de civiele bescherming, de brandweer, douanebeambten en de politie. De dienst is bijzonder robuust en volledig versleuteld zodat bij nationale nood- of crisissituaties, zoals terroristische aanslagen, de continuïteit van de dienstverlening voor de door de overheid gemachtigde gebruikers is gegarandeerd.

Wat is de opsporings- en reddingsdienst van Galileo?

(Copyright: Cospas-Sarsat) De opsporings- en reddingsdienst van Galileo is de Europese bijdrage aan "Cospas-Sarsat", het internationaal systeem voor de localisatie van noodbakens. Dankzij de opsporings- en reddingsdienst van Galileo zal de localisatie van noodbakens aanzienlijk verbeteren. Zo zal de tijd die nodig is om iemand te vinden die op zee of in de bergen in nood verkeert en een noodbaken activeert, van ten hoogste drie uur worden teruggebracht tot slechts tien minuten. Ook de plaats waar het noodbaken zich bevindt, zal nauwkeuriger worden bepaald, met name tot binnen een straal van 5 km; een verbetering ten opzichte van de huidige 10 km.

Wat is de Aankondiging inzake de initiële diensten van Galileo?

Met de Aankondiging inzake de initiële diensten van Galileo maakt de Europese Unie bekend dat de satellieten en de grondinfrastructuur van Galileo klaar zijn voor gebruik. De voorwaarden waaronder de initiële diensten van Galileo zullen worden verleend, zoals verwachte prestaties (nauwkeurigheid enz.) en beschikbaarheid, zijn beschikbaar op de website van het Europees GNSS-dienstencentrum: www.gsc-europa.eu

Welke voordelen hebben de initiële diensten van Galileo voor de eindgebruiker?

De initiële diensten van Galileo zijn volledig interoperabel met GPS en een gecombineerd gebruik zal veel voordelen hebben voor de eindgebruiker. Door de combinatie van de Galileo-satellieten met GPS zullen er meer satellieten beschikbaar zijn. Voor de eindgebruikers betekent dit dat de plaatsbepaling nauwkeuriger en betrouwbaarder zal zijn. Vooral de navigatie in steden, waar de satellietsignalen door hoge gebouwen vaak worden belemmerd, zal door deze grotere nauwkeurigheid op het vlak van plaatsbepaling verbeteren.

Daarnaast zal de synchronisatie van financiële en banktransacties en van telecommunicatie- en energiedistributienetwerken mede dankzij de nauwkeurige tijdsbepaling van Galileo aan veerkracht winnen, wat de efficiëntie van de werking ervan zal helpen verbeteren. Hoewel dit niet erg zichtbaar is, is het van essentieel belang.

Ten slotte zal Galileo levens helpen redden. De opsporings- en reddingsdienst van Galileo brengt de tijd die nodig is om noodbakens te detecteren terug van ten hoogste drie uur tot slechts tien minuten. Aangezien de noodbakens ook nauwkeuriger gelokaliseerd zullen kunnen worden, kunnen mensen die op zee of in de bergen in nood verkeren sneller gered worden.

Welke met Galileo compatibele toestellen zijn op de markt verkrijgbaar?

De markt is klaar voor Galileo. In 2010 waren er slechts drie producenten die met Galileo compatibele chips produceerden. Vandaag zijn er 17 ondernemingen die dergelijke chips produceren; zij vertegenwoordigen meer dan 95 % van het wereldwijde aanbod.

Het gaat daarbij onder meer om:

  • belangrijke producenten van chipsets, zoals Broadcom, Mediatek, STM, Intel, Qualcomm en uBlox;
  • Qualcomm, de marktleider voor chips voor smartphones zoals Snapdragon. Zij maken nu reeds al hun toestellen compatibel met Galileo; veel smartphones zijn dus al klaar om Galileo te gebruiken;
  • STM, een toonaangevende Europese producent van chipsets in de automobielsector. Zij hebben met Galileo compatibele "Teseo"-chips aangekondigd voor telematica in voertuigen en navigatiesystemen.

In september 2016 heeft de Spaanse producent van mobiele telefoons BQ de eerste Galileo-smartphone op de markt gebracht die in Europa is ontworpen.

Bovendien zal Galileo vanaf 2018 beschikbaar zijn in elk nieuw voertuig met typegoedkeuring dat in Europa wordt verkocht; daardoor zal ook het noodreactiesysteem eCall gebruikt kunnen worden.

Op www.useGalileo.eu vindt u de lijst — die steeds langer wordt —van met Galileo compatibele toestellen en chipsets die nu reeds beschikbaar zijn.

Welke sociaal-economische gevolgen heeft Galileo?

De voordelen van Galileo kunnen worden gemeten aan de hand van de sociaal-economische invloed ervan op de gebruikers, de maatschappij en het milieu.

Gebruikers zullen kunnen profiteren van betrouwbaardere en nauwkeurigere plaatsbepaling, waardoor navigatie vooral in steden en bebouwde gebieden zal verbeteren. Onderdelen zoals de opsporings- en reddingsdienst van Galileo en de integratie ervan in het eCall-systeem zal de reactietijd van de hulpdiensten in geval van nood of ongevallen verminderen.

Daarnaast zal de synchronisatie van financiële en banktransacties en van transacties in het kader van telecommunicatie- en energiedistributienetwerken, die de wereldeconomie aan de praat houden, mede dankzij de nauwkeurige tijdsbepaling van Galileo aan veerkracht winnen.

Het gebruik van satellietnavigatie heeft een impuls gegeven aan de wereldwijde economische groei, in het bijzonder in hightechindustrieën. Deskundigen voorspellen dat de wereldmarkt voor satellietnavigatie zelf tot 2019 met meer dan 8 % zal groeien. De extra veerkracht die Galileo als derde mondiale systeem, na GPS en GLONASS, zal leveren, zal naar verwachting een scala van nieuwe toepassingen en diensten mogelijk maken die gebruik zullen maken van de grotere betrouwbaarheid inzake plaatsbepaling. Dit zal de economische groei in Europa en daarbuiten verder stimuleren.

Het Europees GNSS-Agentschap (GSA) heeft aanvullend onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat het gebruik van Galileo en GNSS in het komende decennium aanzienlijke economische en ecologische voordelen zal opleveren; dit kan worden geraadpleegd op de website van het GSA www.gsa.europa.eu

Welke prestaties kan ik van Galileo verwachten?

Uit metingen van de geavanceerde navigatiesignalen van Galileo blijkt dat zij uitstekend presteren. De nauwkeurigheid die kan worden bereikt, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het aantal satellieten en systeemoptimalisering. De initiële diensten zullen naar verwachting minstens even goed presteren als GPS en zullen nog verbeteren naarmate het systeem tegen 2020 helemaal is voltooid. Nadere gegevens over prestaties (nauwkeurigheid enz.) en beschikbaarheid vindt u op de website van het Europees GNSS-dienstencentrum: www.gsc-europa.eu

Galileo (copyright: OHB) De andere vrij beschikbare Galileo-signalen, die gebruikmaken van andere frequenties, zullen professionele en meer veeleisende gebruikers met specifieke ontvangers nog betere prestaties bieden.

 

Wanneer?

Wanneer zullen de initiële diensten van Galileo worden aangekondigd?

De initiële diensten van Galileo zullen binnenkort worden aangekondigd.

Wanneer zullen alle diensten van Galileo naar verwachting beschikbaar zijn?

Alle diensten van Galileo zullen beschikbaar zijn zodra de constellatie van de satellieten en de grondinfrastructuur voltooid zijn; dat zal naar verwachting het geval zijn in 2020. Zo zal Galileo optimaal en met een maximale beschikbaarheid kunnen presteren.

Wanneer zal ik Galileo op een mobiele telefoon kunnen gebruiken?

Als dit nu nog niet het geval is, binnenkort! Toonaangevende producenten van chipsets voor smartphones, zoals Qualcomm, Broadcom, Intel en Mediatek, bieden nu reeds producten aan die compatibel zijn met Galileo. De eerste met Galileo compatibele smartphones zijn sinds de herfst van 2016 op de markt en er zullen er nog vele volgen. Hoogstwaarschijnlijk zullen alle toekomstige smartphones en toestellen voor satellietnavigatie Galileo en andere wereldwijde satellietnavigatiesystemen kunnen gebruiken.

Wanneer zal ik Galileo in mijn auto kunnen gebruiken?

Vanaf april 2018 zullen alle nieuwe voertuigen met typegoedkeuring die in Europa worden verkocht compatibel zijn met Galileo, als onderdeel van de verplichting om te voldoen aan de verordening inzake het noodreactiesysteem eCall. Vanaf 2017 zullen ook met Galileo compatibele toestellen voor satellietnavigatie voor uw auto op de markt komen.

Waar?

Waar kunnen ondernemingen informatie vinden die hen kan helpen bij de ontwikkeling van producten en diensten die Galileo-signalen kunnen gebruiken?

Het Europees GNSS-dienstencentrum is het aanspreekpunt voor alles wat verband houdt met de ontwikkeling van met Galileo compatibele producten en diensten. U kunt contact opnemen met het dienstencentrum via: www.gsc-europa.eu

Hoe?

Hoe kom ik te weten of mijn telefoon of navigatiesysteem compatibel is met Galileo?

De chipsets en smartphones die momenteel compatibel zijn met Galileo vindt op www.useGalileo.eu. Deze tool wordt bijgewerkt naarmate de lijst langer wordt!

Hoeveel moet ik betalen voor de initiële diensten van Galileo?

De initiële diensten van Galileo zijn gratis en dat zal zo blijven, ook wanneer het systeem volledig operationeel wordt.

Wie?

Wie biedt de initiële diensten van Galileo aan?

De Europese Commissie draagt de eindverantwoordelijkheid voor het Galileo-programma maar het Europees GNSS-Agentschap (GSA) staat in voor het aanbieden van de initiële diensten.

Het Europees Ruimteagentschap (ESA) is in opdracht van de Europese Commissie verantwoordelijk voor de uitrol van het systeem en voor het verlenen van technische ondersteuning bij operationele taken.

Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie over de initiële diensten van Galileo?

Het Europees GNSS-dienstencentrum is er om alle gebruikers van Galileo bij te staan. U kunt contact opnemen met de helpdesk van het dienstencentrum via http://www.gsc-europa.eu