>

Internationale conferentie AI4Copernicus in Den Haag

Wat gebeurt er allemaal in de wereld van satelliettoepassingen? Hoe kunnen we kunstmatige intelligentie inzetten om satellietdata sneller en beter te verwerken? En hoe dragen satellieten bij aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen? Hierover gaat het tijdens de vierde editie van de conferentie AI4Copernicus, op woensdag 22 mei bij het NSO in Den Haag.

De internationale conferentie AI4Copernicus is bedoeld om het gebruik te bevorderen van Copernicus, het Europese programma voor aardobservatie. Tijdens de conferentie gaat veel aandacht uit naar maatschappelijke uitdagingen, zoals watermanagement, duurzame infrastructuur en bodembeheer. Satellietgegevens en -toepassingen kunnen bij het oplossen hiervan een belangrijke rol spelen.

Ook voor kunstmatige intelligentie is volop aandacht tijdens AI4Copernicus. Inspirerende sprekers vertellen over de laatste ontwikkelingen in dit veld en hoe deze technologie gebruikt wordt bij het ontwikkelen en verbeteren van satelliettoepassingen.

Zowel sprekers als bezoekers van de conferentie zijn afkomstig uit de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven. Door deze verschillende perspectieven met elkaar te verbinden, ontstaan ideeënuitwisseling en nieuwe, kansrijke samenwerkingen, verwacht het NSO.

Aanmelden
We hebben het maximale aantal deelnemers bereikt. Wegens de grote populariteit hebben we een wachtlijst opgesteld. Als een deelnemer zich afmeldt dan komt er een plekje vrij. Heeft u vragen over de conferentie of wilt u zich aanmelden voor de wachtlijst? Mail dan naar ai4copernicus@spaceoffice.nl.

Dit evenement is georganiseerd in opdracht van het FPCUP van de Europese Commissie.