>

NSO en NXTGEN Hightech slaan handen ineen voor impuls laser satellietcommunicatie

Vanuit het Nederlandse Ruimtevaart beleid zet het NSO al tien jaar in op de ontwikkeling van veelbelovende satellietcommunicatie. Recent heeft Nederland besloten 42 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds via de Europese ruimtevaartorganisatie ESA te investeren in de ontwikkeling van technologie voor lasersatellietcommunicatie.

Vandaag tekenden NSO-directeur Harm van de Wetering en Monika Hoekstra, directeur van de stichting NXTGEN Hightech een samenwerkingsovereenkomst over hoe deze investering precies wordt ingezet. Met als doel om effectief aan te sluiten op de lopende ontwikkelingen en de expertise van ESA optimaal te benutten.


Vandaag tekenden NSO-directeur Harm van de Wetering en Monika Hoekstra, directeur van de stichting NXTGEN Hightech een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van technologie voor lasersatellietcommunicatie.

Lasersatellietcommunicatie is een van de zes domeinen waarvoor de stichting NXTGEN geld kreeg toegewezen uit het Nationaal Groeifonds. Met de financiële middelen zal Nederland zijn expertise vergroten en internationaal toonaangevende positie verder versterken en opbouwen, staat in de samenwerkingsovereenkomst.

Nederland zet groot in op de ontwikkeling van technologie voor lasersatellietcommunicatie. Naast de 42 miljoen uit het groeifonds, investeert Nederland ook ruim dertig miljoen euro vanuit het nationaal ruimtevaartbeleid. Al deze Nederlandse investeringen gaan via het NSO en komen uiteindelijk terecht in Europese programma’s, geleid door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

Nederland toonaangevend

Ruim tien bedrijven en instellingen, waaronder TNO, NLR, Airbus Nederland, FSO, AAC Hyperion en Viasat zijn betrokken bij de ontwikkeling van lasersatelliettechnologie. Vanaf 2025 zullen ze producten opleveren die communicatie met laserlicht mogelijk maakt tussen satellieten en de grond, satellieten onderling en tussen satellieten en bewegende voertuigen, zoals vliegtuigen en schepen.

De lasersatelliettechnologie zal de komende jaren een enorme vlucht nemen, verwacht NSO-directeur Harm van de Wetering. ‘De behoefte aan snelle en veilige communicatie op aarde én in de ruimte neemt de komende tijd alleen maar toe. Nederlandse bedrijven en instituten hebben unieke kennis en de ervaring om hier een belangrijke bijdrage aan te leveren. Het is geweldig dat de economische kansen van deze ontwikkeling op waarde is geschat en nu een extra boost krijgt vanuit het Nationaal Groeifonds. . Met deze bundeling van investeringen en expertise wordt het mogelijk om wereldwijd een absoluut toonaangevende rol te spelen.’

De investeringen in laser satellietcommunicatie dragen direct bij aan de belangrijkste doelen van het NXTGEN Hightech-programma: het oplossen van maatschappelijke uitdagingen én het stimuleren van het Nederlandse verdienvermogen aldus Monika Hoekstra, managing director Stichting NXTGEN HighTech. ‘We werken aan een krachtig nationaal ecosysteem dat aansluit bij de internationale top. Dat doen we onder andere door deel te nemen aan het ESA-programma. Naast de extra impuls vanuit NSO profiteren aangesloten partijen ook van de verdere relevante kennis die is opgebouwd binnen NXTGEN Hightech. Bijvoorbeeld op het gebied van optomechatronica binnen het semiconductors domein, of smart manufacturing. Deze samenwerking is een win-win voor iedereen!’

Meer informatie

Lancering SmallCAT maakt Nederland voorloper in lasersatellietcommunicatie

NXTGEN Hightech – Snellere en veiligere verbindingen voor iedereen

Lasersatellietcommunicatie ondersteund vanuit Nationaal Groeifonds