>

Negen nieuwe aardobservatie- en planeetonderzoeken van start.

Het NSO en NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) hebben ruim 2,7 miljoen euro toegekend aan negen onderzoeksprojecten die gebruik maken van satellietdata: zes op het gebied van aardwetenschappen en drie planeetonderzoeken.

De wetenschappers van de toegekende projecten gaan onder meer onderzoek doen naar de bodemtopografie van de Wadden- en Noordzee, de invloed van wolken op het smelten van de Groenlandse ijskap, het effect van fijnstof op het klimaat en naar de atmosfeer van Venus. De complete lijst van gehonoreerde projecten is te vinden op de NWO-site.

Satellieten zijn waardevolle instrumenten in de wetenschap en bieden een uniek perspectief op de aarde en planeten. Satellietmissies worden ontwikkeld en onderhouden door diverse ruimtevaartorganisaties en instituties, Nederland draagt daar onder andere aan bij via ESA. Het NSO en NWO stimuleren het gebruik van satellietdata in de aard- en planeetwetenschappen door financiering van onderzoek, in het kader van het ruimtevaartbeleid van het ministerie van OCW.

De beoordelingscommissie heeft in deze ronde 26 aardobservatie- en 5 planeetonderzoek-aanvragen beoordeeld. De kwaliteit van alle ingezonden voorstellen was zeer hoog.


Het Nederlandse instrument SpexONE op de PACE satelliet van NASA gaat o.a. fijnstof meten. Bron: NASA