>

Workshop stimuleert gebruik satellietgegevens voor watermanagement en biodiversiteit

Welke rol kunnen satellietgegevens spelen in het behoud van biodiversiteit en watermanagement? Dat was de centrale vraag tijdens de workshop E-shape solutions, die op 14 en 15 februari werd gehouden bij het NSO in Den Haag. De levendige bijeenkomst werd georganiseerd door het NSO, in nauwe samenwerking met Eurisy en bezocht door ruim zeventig mensen.
Harm van de Wetering, directeur NSO, benadrukt tijdens de opening het belang van samenwerking tussen de ontwikkelaars van diensten en eindgebruikers.

De tweedaagse in Den Haag is onderdeel van de internationale reeks workshops, bedoeld om het gebruik van satellietgegevens bevorderen. Van de verschillende duurzaamheidsdoelen die het E-shape project dient, stonden dit keer biodiversiteit en water centraal. ‘Dat zijn nog altijd heel brede onderwerpen’, zegt Coco Antonissen van het NSO. ‘De workshop was bedoeld om ze verder uit te werken en te onderzoeken hoe satellietinformatie kan bijdragen aan oplossingen. Juist door het gemêleerde publiek, een mix van mensen uit de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven, is dat goed gelukt.’

Vroeg samenwerken

Harm van de Wetering, directeur van het NSO, zette de toon in zijn openingswoord. Hij benadrukte dat zinvolle satelliettoepassingen ontstaan wanneer ontwikkelaars van diensten en eindgebruikers vanaf het begin met elkaar samenwerken. Dat gebeurde dan ook tijdens de workshop. Concrete vraagstukken kwamen van onder meer het ministerie van LNV en de Deltacommissie. ESA en NSO presenteerden financieringsmogelijkheden om innovatieve toepassingen van de grond te krijgen.
Daarna ging het gezelschap de diepte in met verschillende presentaties. Zo liet het Nederlandse bedrijf Water Insight zien hoe het met Waterschap Noorderzijlvest onderzoek doet naar de waterkwaliteit van het Lauwersmeer. De Wageningen universiteit en Deltares presenteerden een model dat veranderingen in landbedekking detecteert, waaruit je weer kunt afleiden welke gevolgen dit heeft voor de biodiversiteit. In beide projecten spelen satellietgegevens een cruciale rol.

 

Satellieten in beleid

Ondanks een vol programma, was er voldoende gelegenheid voor deelnemers om van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van satellietgegevens. ‘Er kwam echt een inhoudelijk gesprek op gang’, aldus Antonissen. ‘Dat leidde tot inspiratie. De komen
Presentaties vanuit overheid, wetenschap en het bedrijfsleven belichten de thema's vanuit verschillende kanten.
de tijd onderzoekt het NSO samen met alle betrokkenen hoe aardobservatiesatellieten een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan voor Nederland heel relevante, maatschappelijke uitdagingen.’

Ook Annalisa Donati, secretaris-generaal van Eurisy, blikt terug op een succesvolle bijeenkomst: ‘Nederland is een van de meest actieve landen waar het gaat om de ontwikkeling van innovatieve satelliettoepassingen. Maar ook hier is nog een slag te maken. Mijn conclusie op basis van de workshop is dat je de voordelen van satellietgegevens niet vroeg genoeg kunt onderkennen. Idealiter wordt de waarde van satellietinformatie al benoemd in het overheidsbeleid.’

 

Over Eurisy

Eurisy is een non-gouvernementele organisatie die zich richt op het bevorderen van het gebruik van satellietdata in Europa en daarbuiten. Het NSO is lid van Eurisy en zetelt in de raad van deze organisatie. Beide organisaties delen dezelfde doelstelling: het bevorderen van het gebruik van ruimtevaart voor de maatschappij.