>

Ruimtevaartdag voor innovatieattachés

Twintig innovatieattachés van Nederlandse ambassades en consulaten uit de hele wereld lieten zich vorige week maandag in Noordwijk bijpraten over ruimtevaartactiviteiten in Nederland. Innovatieattachés koppelen kennis over innovatieve ontwikkelingen en trends op het terrein van innovatief ondernemerschap in Nederland en het buitenland. Op uitnodiging van het NSO bezochten ze het Space Business Innovation Centre (SBIC) en ESTEC, het technische hart van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. De boodschap: Nederland en ruimtevaart is een volstrekt logische combinatie die kansen biedt in het buitenland.

Niet minder dan driehonderd succesverhalen leverde de incubator SBIC al op. Van éénpitters met een app die gebruikmaakt van satellietdata tot grote bedrijven met meer dan honderd medewerkers die zich richten op innovaties gebouwd rond ruimtevaarttechnologie. Daar kun je over lezen, maar veel beter is het om rond te lopen ín de actie en te praten met de mensen die het doen, vindt Roger Kleinenberg van de Nederlandse ambassade in Washington: ‘Ik verwonder me over wat we in Nederland allemaal kunnen. Natuurlijk, het budget van NASA in Amerika is veel groter. Maar in bepaalde niches, zoals satelliettoepassingen voor waterbeheer en landbouw, doet Nederland mee met de wereldtop. Met de kennis die ik vandaag opdoe, kan ik de komende tijd acquisitie doen in de Verenigde Staten.’

Ook de dames van Viridian Raven gooiden hoge ogen met hun korte presentatie. Samen met collega’s ontwikkelden Wendy Mensink en Lisa Broekhuizen binnen SBIC een app die toont hoe groot de kans is dat een bos wordt kaalgevreten door de bastkever. Aan ambitie geen gebrek: Viridian Raven wil alle bosbeheerders in het noordelijk halfrond voorzien van deze waardevolle risicoanalyse, zodat ze tijdig kunnen ingrijpen als een bos verloren dreigt te gaan.

Kansen voor Nederland

Joost Carpay van het NSO schetste de trends in ruimtevaartland. Van door de overheid geïnitieerd naar commercieel. Van technologie gedreven naar vraaggestuurd. En van puur ‘ruimtevaart voor de ruimtevaart’ naar talloze toepassingen van ruimtevaarttechnologie in compleet andere sectoren, zoals landbouw en waterbeheer, maar ook mobiliteit, veiligheid en energie. Carpay: ‘De innovatieattachés zijn onze liaisons in het buitenland. Zij scouten de behoeften en zien dus waar de kansen voor Nederland liggen.’

Frank Helmich van ruimteonderzoeksinstituut SRON bracht een ‘memorandum of understanding’ in herinnering die 7,5 jaar geleden werd getekend op een dag als deze tussen zijn instituut en de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA over medewerking aan de Astro-H-ruimtemissie. SRON bouwde een astronomisch instrument voor de satelliet en werd onderdeel van het wetenschappelijke team.

Groeisector

Arnaud de Jong, directeur van Airbus Defence and Space Nederland en voorzitter van branchevereniging SpaceNed rekende voor dat 90 tot 95 procent van de Nederlandse ruimtevaartactiviteiten export naar het buitenland is. Nu is de sector nog goed voor ruim duizend professionals en een omzet van honderdvijftig miljoen euro per jaar. Maar sterke groei is mogelijk omdat de ruimtevaart, en dan met name de toepassing ervan, booming business is. Met nieuwe inzichten en hernieuwd enthousiasme vlogen de attachés weer uit naar hun thuisland; ervan overtuigd dat Nederland inderdaad een ruimtevaartland is.

Meer over Innovatieattaché Netwerk.