>

Interview Innovatie Attaché Akanksha Sharma: ‘India heeft grote behoefte aan Nederlandse expertise’

De Indiase markt gaat steeds verder open voor buitenlandse bedrijven. Dat levert kansen op voor de Nederlandse ruimtevaart, zegt Akanksha Sharma, senior beleidsmedewerker bij het Nederlands Innovatie Netwerk. Vanuit Bangelore helpt Sharma Nederlandse bedrijven en instellingen voet aan de grond te krijgen in India.


Akanksha Sharma, Innovatie Attaché Nederlands consulaat Bangalore, India
U werkt voor het Nederlandse consulaat in Bangelore, India. Hoe kwam u op deze post terecht?

‘Internationale samenwerking heeft mij altijd geïntrigeerd. Toen ik net begon met werken, hielp ik startups en scaleups uit de hele wereld aan toegang tot de Indiase economie. Zo kwam ik veel in aanraking met ambassades en consulaten. Sinds 2013 werk ik als innovatie officer aan de samenwerking tussen Nederland en India.’

Wat valt u als Indiase op in de samenwerking tussen deze landen?

‘Wat me vanaf het begin opviel is de openheid van de Nederlandse cultuur. Nederland is als klein land altijd afhankelijk geweest van internationale handel. Samenwerken is een tweede natuur voor veel Nederlanders. Aan de Nederlandse directheid moest ik wel even wennen. In India zal iemand niet zo snel “nee” zeggen. Liever draait iemand er hier een beetje omheen. Nederlanders zeggen wat ze wel of niet willen. Dat maakt de samenwerking heel helder, effectief en efficiënt.’

Waar ziet u de grootste meerwaarde van een samenwerking tussen Nederland en India?

‘In de sectoren water, landbouw en gezondheid. Water, agriculture en health in het Engels, of afgekort ‘wah’. Dat woord betekent in ‘super’ of ‘geweldig’ in het Hindi. Wij zetten er in onze communicatie een uitroepteken achter: WAH! Dat uitroepteken representeert key enabling technologies, zoals big data en kunstmatige intelligentie.’

En ruimtevaart?

‘En zeker ook ruimtevaart. India heeft al sinds de jaren zeventig een ruimtevaartprogramma. Er zijn foto’s van hightech raket- en satellietonderdelen die nog vervoerd werden met ossenwagens. Prachtige beelden zijn dat. In de decennia daarna stond wetenschap en techniek altijd hoog op de agenda en kwam er ook meer geld voor beschikbaar. Zo is in Bangelore een hub voor elektronica en IT ontstaan. Daar is nu ook ISRO gevestigd, de Indian Space Research Organisation.’

Hoe groot is de Indiase ruimtevaart?

‘Een studie uit 2021 laat zien dat in de Indiase ruimtevaartsector jaarlijks 1,9 miljard dollar omgaat. En dat de sector in de laatste twaalf jaar ruim verdrievoudigd is.’

Welke kansen liggen er voor Nederlandse partijen op die ruimtevaartmarkt?

‘De samenwerking tussen Nederland en India gaat al terug tot 2014, toen de studentensatelliet Delfi C3 met een raket van ISRO werd gelanceerd. Sindsdien is er een bilateraal programma met heel veel aanknopingspunten. Een van de belangrijkste is het gebruik van satelliettoepassingen om luchtvervuiling tegen te gaan. Dat is echt een probleem hier. We werken met een consortium van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen aan het modelleren van die vervuiling. Maar ook op het gebied van waterbeheer en ruimtelijke ordening is de interesse in Nederlandse kennis en technologie groot.’


Sentinel-3 satellietbeeld van de Ganges rivierdelta. Bron: ESA

Is het moeilijk voor Nederlandse partijen om in India te opereren?

‘Als je de Indiase markt op wilt, moet je een partnerbedrijf in dit land hebben. Daarom doen we veel aan matchmaking. Wij kunnen commerciële bedrijven in Nederland laten zien waar de kansen liggen. Zo heeft een aantal Nederlandse bedrijven al toegang tot onze markt gekregen, met name in het domein van kleine satellieten. De kansen voor Nederlandse bedrijven nemen de komende jaren alleen maar toe. Dat komt door een regelwijziging in 2020 die de Indiase markt steeds verder openzet voor buitenlandse bedrijven.’

Hoe hebben de coronajaren 2020 en 2021 de samenwerking op ruimtevaartgebied beïnvloed?

‘De COVID pandemie heeft zelfs een beetje geholpen om nieuwe projecten van de grond te krijgen. Vóór de crisis ging alles met fysieke bijeenkomsten. Dat is kostbaar en tijdrovend. Nu zijn we veel meer gewend aan digitaal overleg, wat de afstand tussen onze landen eigenlijk heel klein maakt. In april 2021 was er een digitale ontmoeting tussen premier Rutte en premier Modi van India. Ruimtevaart werd letterlijk genoemd en dus op het hoogste politieke niveau besproken. Hierdoor heeft de samenwerking op dit onderwerp aan momentum gewonnen. Meteen na die ontmoeting hebben we samen met het NSO een aantal workshops georganiseerd, onder meer over luchtvervuiling.’

Hoe ziet u de samenwerking tussen onze landen verdergaan in de toekomst?

‘In India is grote behoefte aan ruimtevaarttechnologie en expertise die Nederland heeft opgebouwd. Vooral op het gebied van kleine satellieten en technologische innovatie. Dat biedt kansen voor alumni van bijvoorbeeld de TU Delft, voor startups en ook voor grotere industriële partijen en kennisinstellingen. Ik verwacht dat de samenwerking die nu bijna tien jaar oud is, en die de afgelopen twee jaar een impuls heeft gekregen door COVID, steeds verder zal toenemen in de toekomst.’