>

Esther Peters (NL Space Campus): "We zien nieuwe samenwerkingen groeien"

Open innovatie. Dat is in twee woorden waar NL Space Campus voor staat. Directeur-bestuurder Esther Peters ontwikkelt sinds 2019 deze internationale ‘hub’ voor ruimtevaartactiviteiten in Noordwijk: ‘Partijen in de ruimtevaart met elkaar en met andere sectoren verbinden. Dat is het bestaansrecht van de campus.’

In 2021 kreeg de campus haar definitieve naam: NL Space Campus. Waarom is juist voor deze naam gekozen?

‘In het buitenland positioneert de Nederlandse ruimtevaart zich onder de naam NL Space. Dat is een krachtig merk geworden, waar Nederlandse partijen zich bij thuis voelen. Wij willen dat diezelfde partijen zich ontzettend welkom voelen op de campus. Voor ons was meeliften op de naam NL Space een heel logische keuze. Het past bij de rol die we zien voor de campus: het versterken en verbinden van de Nederlandse ruimtevaartsector.’

Hoe gaat de campus de Nederlandse ruimtevaartsector versterken?

‘Uit onderzoek blijkt dat het succes van hightech campussen voor een kwart voortkomt uit de aanwezigheid van technische kennis en innovatiekracht. Bij ons is ESTEC een bron van innovatie en technologieontwikkeling. Daar werken 2.600 hoogopgeleide professionals aan de grenzen van wat mogelijk is in de ruimtevaart. Maar denk ook aan het Galileo Reference Centre, de ruimtevaartincubator SBIC en bedrijven als Decos en ATG. Veel campussen zouden jaloers zijn op wat wij – nu al – in huis hebben op dit gebied.’

Dat kwart is dus gedekt. Wat bepaalt de overige 75% van het succes?

‘Dit komt voor rekening van “sociale” innovatie. Dat ontstaat door het delen en toepassen van kennis en het samenbrengen van mensen. Hiervoor heb je onder andere een plek nodig waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Opzettelijk én toevallig, bij het koffieapparaat, een lezing of een workshop. Mensen van binnen de ruimtevaart, maar zeker ook startups en professionals uit andere sectoren. Ik heb het vaak over de vier “o’s”: overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek. Die verschillende bloedgroepen moeten we samenbrengen.’

De coronapandemie heeft hierbij niet geholpen, vrees ik?

‘Het was de afgelopen jaren lastiger om ontmoetingen te faciliteren en organiseren. Je mist vooral de toevallige ontmoetingen die vaak leiden tot mooie nieuwe ideeën en samenwerkingen. En ook de ontwikkeling van de fysieke infrastructuur heeft vertraging opgelopen.’

Welke stappen heeft de NL Space Campus in 2021 kunnen zetten, al was het online?

‘We hebben heel mooie, concrete resultaten geboekt. Er ligt een ontwerp voor de activatie van het gebied, inclusief een plein, paden, overkapping en een fablab dat in 2022 wordt gerealiseerd. Elke laatste donderdag van de maand hebben we de NL Space Campus Network & Drinks, een netwerkevenement dat we samen met een aantal partners organiseren. Hier zien we onze community en nieuwe samenwerkingen groeien. Een van die nieuwe samenwerkingen is met de universiteiten van Leiden, Delft en Erasmus. We hebben succesvolle Curiosity Events georganiseerd waarin onderzoekers challenges inbrachten over bijvoorbeeld kwantumtechnologie en straling in de ruimte. En we zijn begonnen met communities of practice.

Community of practice, wat is dat?

‘Hierbij gaat het erom dat je praktische oplossingen deelt voor een uitdaging in een bepaalde sector. Zo zijn bijvoorbeeld de bollentelers van Greenport Duin- en Bollenstreek uitgenodigd. Die wilden weten wat zij allemaal kunnen met ruimtevaarttechnologie en satellietgegevens. Dit hebben we samen met Unmanned Valley, dat zich richt op dronetechnologie, georganiseerd en krijg een vervolg. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat een combinatie van dronedata met satellietgegevens grote meerwaarde zou opleveren voor de bollenteelt.’

Wanneer krijgt NL Space Campus ook een fysieke verschijningsvorm?

‘In zekere zin hebben we die al met onder andere ESA ESTEC, het Galileo Reference Centre, ruimtevaartincubator SBIC, bedrijven zoals ATG en Decos en natuurlijk het museum Space Expo, dat ruim honderdduizend bezoekers per jaar trekt. Zij bevinden zich allemaal op het NL Space Campus terrein. Maar we willen natuurlijk ook een plek waar we onze eigen activiteiten de komende tijd kunnen programmeren en ontmoetingen en samenwerking kunnen faciliteren. Daarom beginnen we in 2022/2023 met het realiseren van een Basecamp, met onder meer horeca en een fablab, waar professionals en studenten uit verschillende disciplines kunnen werken aan nieuwe technologie en prototypes.’

Naar welke activiteiten op de campus kijk je in 2022 het meest uit?

‘De LDE NL Space Campus Summer School. Die kon in 2021 niet doorgaan vanwege corona. In 2022 komt een herkansing. Studenten gaan dan een week lang aan de slag met ruimtevaart, waarvan drie dagen in Noordwijk. Ze bezoeken 3 bedrijven per dag en gaan aan de slag met hun eigen ruimtevaart business challenge die ze eind van de week presenteren aan een expert-jury. Echt bouwen aan je CV dus. En eind september hebben we, in het kader van Leiden European City of Science, de European Space Week in Noordwijk. Dat is een ruimtevaartfestival met verschillende activiteiten, waaronder de Industry Space Days en ESTEC open dag. Er zijn side events, een hackaton en een XL versie van onze Network & Drinks. Dus tegen alle mensen uit de ruimtevaart zou ik zeggen: wees van harte welkom!‘