>

G4AW bereikt mijlpaal van 4 miljoen boeren

Het programma Geodata for Agriculture and Water (G4AW) is een subsidieprogramma dat het Netherlands Space Office (NSO) uitvoert voor het ministerie van Buitenlandse Zaken dat zich richt op het verbeteren van voedselzekerheid en watermanagement. Met dit programma promoot het NSO de ontwikkeling van op satelliet- en geodata gebaseerde diensten die de voedselproductie en bestaanszekerheid van kleine voedselproducenten in ontwikkelingslanden versterken. Na 8 jaar heeft het programma met 25 projecten in Afrika en Azië 4 miljoen voedselproducenten weten te bereiken, een mijlpaal die ook bijdraagt ​​aan meerdere van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Resultaten

Zo verstrekten de SMARTseeds en SpiceUp projecten via meer dan 66.000 abonnementen agrarisch advies aan kleinschalige boeren in Indonesië, en is in Bangladesh de aardappelproductie van ruim 323.000 aardappelproducenten verbeterd dankzij het GEOPOTATO project. Verder heeft SUM-Africa er voor gezorgd dat boeren in Mali en Oeganda dankzij satellietdata voor het eerst gebruik konden maken van indexverzekeringen, wat resulteerde in bijna 134.000 afgesloten polissen en daarmee de weerbaarheid van kleinschalige boeren tegen klimaatverandering versterkt heeft.

Waar in 2018 al 550.000 voedselproducenten met de G4AW diensten werden verzorgt, is dit aantal in 2021 doorgegroeid tot 1,2 miljoen gebruikers. Het programma verbeterd daarmee de bestaanszekerheid van ongeveer 1,9 mensen. Zie de infographic hieronder voor een overzicht van de laatste resultaten die het G4AW programma behaald heeft en bekijk de resultatenpagina op de G4AW website om deze infographic te downloaden.