>

Grote update maakt Satellietdataportaal aantrekkelijker voor burgers, bedrijven én het onderwijs

Het Nederlandse Satellietdataportaal heeft vanaf vandaag een groot aantal nieuwe features, een andere vormgeving én het is gemakkelijker in gebruik geworden. Met de update investeert het NSO verder in het succesvolle dataportaal, dat satellietbeelden kosteloos beschikbaar stelt aan Nederlandse burgers, bedrijven en vanaf nu ook: het onderwijs.
Het vernieuwde satellietdataportaal | www.satellietdataportaal.nl

Het Satellietdataportaal werd opgericht in 2012. Aanvankelijk was het niet meer dan een ftp-server met daarop ruwe satellietdata, namens het toenmalige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ingekocht door het NSO. De data stelde Nederlandse bedrijven in staat om zich goed voor te bereiden op de komst van ESA’s Copernicus aardobservatiesatellieten. Maar al snel bleek er bredere interesse voor de gegevens te zijn, onder meer bij (lokale) overheden en inspectiediensten. In 2015 kreeg het portaal daarom een webadres en een facelift. Jaar na jaar werd het door steeds meer mensen gevonden.


Een nieuwe feature: het toevoegen van interessegebieden
‘We groeiden in een paar jaar tijd van enkele honderden naar bijna tweeduizend geregistreerde gebruikers’, zegt Mark Loos, bij het NSO verantwoordelijk voor het Satellietdataportaal. ‘We zagen bijvoorbeeld een toenemende interesse bij boeren, die de satellietgegevens wilden gebruiken voor precisielandbouwtoepassingen. En verschillende inspectiediensten, zoals de NVWA, ILenT en inspecteurs bij waterschappen, die een deel van hun werk met satellietgegevens konden voorbereiden, waardoor inspecties op locatie veel efficiënter werden.’

Satellieten zien overstroming bij Nijmegen

Om de doelgroep van het Satellietdataportaal nog verder te verbreden, is opnieuw een grote update gedaan. Vanaf 1 juli is het portaal een stuk gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker. Het is mogelijk om veranderingen over seizoenen of een nog een langere periode waar te nemen en daar timelapse video’s van te maken. En op nieuwe data in het nabij infrarood is het verschil tussen de bebouwde omgeving en vegetatie makkelijk te onderscheiden.

Ook zijn er zogenaamde user stories in het portaal opgenomen: voorbeelden van wat je allemaal met satellietdata kunt doen. Er wordt bijvoorbeeld een kaart getoond van stikstofdioxide-concentraties in Nederland in 2019, met een link naar meer kaarten van het Nederlandse satellietinstrument Tropomi. Radardata toont duidelijk de landwatergrens van overstroomde rivieren. En de Wageningen Universiteit detecteerde met behulp van actuele vegetatiekaarten, welke verkegen is uit satellietbeelden, zelfs een muizenplaag in de provincie Friesland.


User story over overstroomde rivieren met Radarsat-2 data

Scholieren welkom

Scholieren en studenten zijn een belangrijke doelgroep voor het vernieuwde Satellietdataportaal. In samenwerking met ESERO ontwikkelde het NSO twee lesprogramma’s die er gebruik van maken en in de toekomst komen daar nieuwe lessen bij. Zo komen ook steeds meer jongeren in aanraking met de vele mogelijkheden van de ruimtevaart.

Loos: ‘Met deze update willen we de enorme potentie van satellietgegevens nog beter in beeld brengen. Het brede publiek moet weten dat satellieten niet alleen mooie plaatjes maken, maar dat je met de gegevens op die plaatjes heel veel nuttige dingen kunt doen. Onze boodschap is: ga lekker rondkijken op het portaal. Ontdek wat je met satellietgegevens kunt doen en deel jouw bevindingen via mail en de sociale media. Want ook dat hebben we in deze nieuwe versie een stuk makkelijker gemaakt.’

Meer informatie:

Satellietdataportaal
ESERO lessen