>

Nederlanders winnen Galileo en Copernicus Masters met innovatieve toepassingen satellietgegevens

Hoe kun je satellietgegevens van navigatie- en aardobservatiesatellieten op een innovatieve manier toepassen op aarde? Drie Nederlandse prijswinnaars van de Europese Galileo en Copernicus Masters competities vertellen over hun idee.

Yohan Runhaar, Reef Support

‘Het idee ontstond tijdens de coronaperiode in 2020. Samen met een medestudent van de TU Delft wilde ik een idee bedenken speciaal voor de Copernicus Masters competitie van ESA. Dat werd Reef Support: een manier om met behulp van satellietgegevens de gezondheid van koraalriffen in de hele wereld te monitoren.
Yohan Runhaar (midden)

We combineren in onze toepassing satellietbeelden met een lerend algoritme dat data analyseert over vervuiling in het water, algengroei, bevissing, watertemperatuur en andere variabelen. Het algoritme kan vaststellen hoe het koraalrif zich gaat ontwikkelen en waar natuurbeschermers moeten ingrijpen om het te behouden.

Met ons idee wonnen we de eerste prijs in de Europese Copernicus Masters competitie. Dat geeft ons de connecties en de financiële middelen om het verder te ontwikkelen tot een werkend prototype. We staan in contact met De Carmabi Foundation op Curaçao, waar we deze zomer al een pilotproject willen draaien. Daarna gaan we de toepassing ook geschikt maken voor complexere riffen elders in de wereld en voor strand- en waterbeheer.

Nadat we de competitie hadden gewonnen, hebben we Reef Support ingeschreven als bedrijf. Ik hoop dat we het de komende jaren kunnen uitbouwen zodat onze toepassing daadwerkelijk wordt ingezet voor natuurbeheer en het behoud van koraalriffen.’

Elise van Tilborg, IMARA

‘See change, change the world. In deze slogan herkende ik mezelf heel erg. Het is de slogan van de Planet challenge van de Copernicus Masters competitie. Ik las ‘m zo: hoe kan ik met het werk dat ik doe nog meer impact hebben? Ik werkte bij het NSO als monitoring coördinator van de G4AW projecten. Dat zijn projecten die satellietdata inzetten om het leven van boeren in ontwikkelingslanden te verbeteren. Maar hoe meet je of een project ook effect heeft? Daarover gaat mijn idee.


Elise van Tilborg
Boeren in bijvoorbeeld Afrika hebben vaak veel kennis over hun eigen grond. Over wat daar werkt en wat niet. Ze hebben een visie. Die wil ik als uitgangspunt nemen en dan onderbouwen en uitbreiden met objectieve satellietgegevens van Planet.

Neem bijvoorbeeld een bomenplantproject. Als je in Afrika dennenbomen plant, is dat in theorie goed voor de natuur, maar in de praktijk heeft de boer er niet veel aan. Plant je mangobomen, dan heeft de boer een oogst die iets waard is. De impact van hetzelfde bomenplantproject is ineens veel groter.

Met IMARA willen we de verhalen áchter de cijfers van dit soort projecten onderzoeken. Waar is de impact van projecten het grootst en waarom? En hoe kunnen satellietgegevens, zoals die van Planet, een rol spelen in dit succes? Wij gaan op zoek naar de antwoorden om te laten zien waarom een bepaald project succesvol is voor mens én natuur.’

Tamme van der Wal, BioScope

‘Ik ben bijna dertig jaar werkzaam in het toepassen van satellietgegevens voor met name overheidstoepassingen in de landbouw. Sinds een paar jaar bekijk ik het vanuit een ander perspectief: dat van de boer. We willen boeren op een laagdrempelige manier in aanraking laten komen met de meerwaarde van satellietgegevens voor de landbouw.

We verzamelen data uit verschillende bronnen en ontsluiten deze via de app Fieldscout, die gebruikmaakt van
Tamme van der Wal
satellietnavigatie. De boer ziet zichzelf rijden in het veld, terwijl de kleur van de door ons gemaakte kaart in Google Maps verschiet van kleur. Hij of zij weet: hier moet ik meer mest gebruiken of meer beregenen. Met onze toepassing kunnen boeren zonder kennis van technologie of satellieten tóch precisielandbouw bedrijven. En dat betekent: lagere kosten, betere oogsten.

In onze app is navigatie – waar is de boer? – van cruciaal belang. Daarom wonnen we de Nederlandse Galileo Masters prijs, die gaat over het toepassen van het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo. We zijn er erg blij mee. Het geeft een stuk waardering en aandacht. En de medewerking van SBIC, de space incubator in Noordwijk. Hopelijk stelt die ons in staat om een versnelling aan te brengen in de ontwikkeling van ons bedrijf. Zodat heel veel boeren satellietgegevens kunnen meenemen en gebruiken als ze aan het werk zijn op hun akkers.’

Meer informatie over de Galileo en Copernicus Masters competities.