>

Negen nieuwe onderzoeksprojecten op het gebied van aardobservatie

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 9 nieuwe onderzoeksvoorstellen op het gebied van aardobservatie gehonoreerd. De betrokken onderzoekers krijgen een financiële injectie vanuit het programma Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek (GO) dat het NSO uitvoert in opdracht van NWO.

Het GO-programma biedt financiële ondersteuning aan in Nederland werkzame onderzoekers bij het gebruik van infrastructuur in de ruimte ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van aardobservatie en planeetonderzoek. Negen projecten op het gebied van aardobservatie dienen het wetenschappelijke en maatschappelijke belang op gebieden als het klimaat en het milieu en de gevolgen daarvan voor de samenleving. De beoordelingscommissie heeft in deze ronde 45 aanvragen beoordeeld.

Met negen toegekende voorstellen is met deze call ongeveer 2,6 miljoen euro gemoeid.

Fingerprinting vertical land motion from the earthquake cycle above subduction zones
Dr. R.M.A. Govers, Universiteit Utrecht

De zeespiegel verandert voortdurend en soms erg snel in kustgebieden waar de allergrootste aardbevingen voorkomen. Dit komt door de bewegingen van het land en de zeebodem door de aardbevingscyclus. In dit project wordt een nieuwe methode onderzocht om deze bewegingen te schatten. Dit is van belang voor bijvoorbeeld het ontwerp van havens en kustverdediging.

PACE-ACI: Using the PACE mission for improved quantification of aerosol-cloud interactions
Dr. O. Hasekamp, SRON

Aerosolen zijn kleine stofdeeltjes in de atmosfeer, die het klimaat beïnvloeden door zonlicht terug te kaatsen (direct effect) en de vorming van wolken te beïnvloeden (indirect effect). In dit project wordt het effect van aerosolen op wolkenvorming onderzocht door gebruik te maken van de nieuwe NASA-satelliet PACE.

A fully-focussed SAR altimetry coastal water level processor - application to the Rhine region of freshwater influence
Dr. ir. D.C. Slobbe, TU Delft

Dit voorstel beoogt de ontwikkeling van een verwerkingsmethode voor het verkrijgen van hoge-resolutie waterstanden in kustwateren uit SAR altimeterdata. De data zal worden gebruikt om de hydrodynamica van het water in het mondingsgebied van de Rijn beter te begrijpen en te modeleren.

A Geothermal hotspot detection from Space Station-based ECOSTRESS data (GeoHot)
Dr. C.A. Hecker, Universiteit Twente

Aardwarmte is één van de duurzame bronnen die ons in de toekomst van energie zullen voorzien. Dit onderzoek bestudeert op een innovatieve manier hoe satellietdata van het Internationale Ruimtestation ISS kan worden gebruikt om kleine temperatuurverschillen aan het aardoppervlak te meten. Daarmee kunnen nieuwe aardwarmtesystemen in kaart worden gebracht.

Satellite subsidence and sea-level data assimilation for mean high-water line assessment in the Bangkok area
Dr. ir. F.C. Vossepoel, TU Delft

Bodemdaling door de productie van grondwater en zeespiegelstijging door klimaatverandering veroorzaken veranderingen in de kustlijn van Bangkok, Thailand, en vergroten daarmee het risico van overstromingen. Metingen van satellieten gecombineerd met modelvoorspellingen kunnen een betere schatting geven van de bodemdaling en zeeniveaustijging, en daarmee helpen om overstromingen te voorkomen.

Towards understanding the migratory system of birds: a modern displacement experiment using the ICARUS ISS Utilization
Dr. H. van der Jeugd, NIOO-KNAW

Met nieuwe ICARUS-technologie, vanuit het ISS, bouwt dit project voort op een klassiek veldexperiment om te onderzoeken hoe zangvogels navigatie ontwikkelen vanuit een klok-en-kompas systeem. Er zullen 1000 migrerende zangvogels worden gezenderd en een deel zal naar Zwitserland worden verplaatst om te onderzoeken of vogels hiervoor kunnen corrigeren en hoe ze reageren op andere verstoringen.

Antarctic Time Machine: unveiling five decades of ice sheet changes
Dr. ir. B. Wouters, TU Delft

In dit project worden historische luchtopnames van het Antarctische schiereiland gebruikt om hoogteveranderingen sinds de jaren ’60 in deze regio in kaart te brengen. De resultaten zullen een uniek inzicht geven in de respons van de gletsjers op een snel veranderend klimaat.

Regions of HIgh SeismiC Hazard: IdentificatIon of Fault Deformation Transients in the Neotectonic Framework of Central and North Sulawesi, Indonesia (RISC2IDNSI)
Prof. dr. ir. P.N.A.M. Visser, TU Delft

Dit project gebruikt ruimtegeodesie en geavanceerde geofysische modellen om het seismische gedrag op lange termijn (1992‐2022) van de Palu‐Koro breuklijn in Sulawesi (Oost‐Indonesië) te bestuderen. Deze actieve breuklijn veroorzaakte in 2018 een grote aardbeving (magnitude 7.5) doorheen de stad Palu en een onverwacht verwoestende tsunami in de aanliggende baai.

Looking from space to lower levels of the foodweb in Wadden systems
Dr. E.A. Addink, Universiteit Utrecht

Waddensystemen zijn belangrijke voedselgebieden voor vogels en vissen, maar worden bedreigd door economische activiteiten en zeespiegelstijging. Monitoren van voedselbeschikbaarheid, een kwaliteitsmaat voor het ecosysteem, is lastig, doordat veel slakken, wormen en schelpen ondergronds leven en het gebied met vloed overstroomt. Dit project gaat dit daarom vanuit de lucht/ruimte onderzoeken.