>

Gevolgen Corona-crisis voor ruimtevaartsector. Wat kunt u van het NSO verwachten?

De afgelopen dagen zijn we door het Corona-virus met de gehele samenleving razendsnel wereldwijd in een totaal nieuwe realiteit terecht gekomen. Er zijn zorgen over de ouderen, de zwakkeren, de gezondheid van naasten, onzekerheid over wat de toekomst nog zal brengen. Maatregelen van de overheid zijn in de eerste plaats gericht op de gezondheid van mensen en het controleren van de verspreiding van het virus. Daarnaast is duidelijk dat ook bedrijven en ondernemers hard getroffen worden door deze crisis. Dat geldt ook voor de ruimtevaartsector, die juist kwetsbaar is vanwege het internationale karakter. Veel bedrijven en ondernemers in de ruimtevaartsector hebben vragen en zorgen naar aanleiding van de Corona-crisis. Het NSO staat bedrijven uit de ruimtevaartsector graag bij met raad en daad, ook in deze moeilijke tijd. De lijnen zijn open. Hieronder al vast antwoord op enkele voor de sector relevante vragen.

 

Wat zijn de gevolgen voor ESA-projecten?

ESA heeft veel projecten, onder andere de lanceercampagnes vanuit Kourou, on hold gezet. Alle ESA vestigingen zijn zo goed als leeg. ESA-personeel werkt vanuit huis. Dit heeft in ieder geval gevolgen voor de planning van lopende projecten. Voor bedrijven die in ESA projecten zitten en afhankelijk zijn van betalingen vanuit ESA is het goed te weten dat ESA er naar streeft de situatie niet vertragend te laten zijn voor formaliseren van contracten of betalingen. Mocht dit tot problemen leiden dan kunt u zich wenden tot de gedelegeerde van dienst bij het NSO.

Zodra het NSO ontwikkelingen ziet bij ESA die gevolgen gaan hebben voor de Nederlandse sector, dan zullen wij u daarover waar mogelijk tijdig informeren.

 

Wat zijn de gevolgen voor projecten en regelingen die rechtstreeks via het NSO lopen?

NSO beheert een breed palet van regelingen, die betrekking hebben op onder meer educatie, onderzoek, satellietdata voor voedselzekerheid (G4AW), aanjagen van gebruik satellietdata bij overheden, instrumentontwikkeling en technologieontwikkeling. In het algemeen loopt proces van aanvraag van nieuwe aanspraak en begeleiding en betaling van lopende projecten bij het NSO gewoon door, en we proberen waar mogelijk maatwerk te leveren. Ook medewerkers van het NSO werken vanuit huis. Betaalverplichtingen kunnen we echter gewoon nakomen door digitaal te accorderen.

Mocht u door de Coronacrisis in problemen komen bij het nakomen van rapportageverplichtingen, dan kunt u daarover contact opnemen met de desbetreffende NSO-projectadviseur.

 

Wat zijn de gevolgen voor evenementen en bijeenkomsten bij het NSO?

Bijeenkomsten, workshops en evenementen bij het NSO zijn in ieder geval tot eind april afgelast. De voorbereiding voor enkele (internationale) evenementen in het najaar loopt voorlopig nog gewoon door.

 

Waar kan ik terecht om gebruik te maken van de door het kabinet aangekondigde economische maatregelen?

Het kabinet heeft op 17 maart een pakket aan uitzonderlijke maatregelen aangekondigd. Meer informatie over het totaalpakket is hier te vinden. Informatie over de invloed van Corona op regelingen en activiteiten die bij RVO lopen vindt u hier.

Ruimtevaartbedrijven die uitstel willen aanvragen van betaling van belasting kunnen hier terecht. Branchevereniging SpaceNed is bereid de benodigde verklaring als ‘derde deskundige’ af te geven voor de ruimtevaartsector. Mogelijk zijn ook andere brancheorganisaties bereid tot een dergelijke service.

 

Hoe kan ik het NSO bereiken?

Heeft u een specifieke vraag gerelateerd aan de gevolgen van de Coronacrisis, dan kunt u die via deze link stellen. Uw vraag zal zo snel mogelijk doorgeleid worden, en een NSO medewerker zal contact met u opnemen.

Alle NSO-ers zijn uitstekend bereikbaar. U kunt daarvoor de contactenlijst op de website gebruiken.