>

NSO ondersteunt twee nieuwe G4AW-projecten in Ghana en Angola

Onlangs heeft het Netherlands Space Office (NSO) twee nieuwe projecten goedgekeurd voor subsidie binnen het Programma Geodata for Agriculture and Water (G4AW). Beide projecten verbeteren de voedsel- en inkomenszekerheid van vooral kleinschalige boeren. In totaal zullen ruim 200.000 landbouwers in Ghana en Angola de nieuwe - op satellietdata-gebaseerde - informatiediensten kunnen benutten.

“De subsidie van de Nederlandse overheid voor de twee nieuwe projecten Sat4Business en Mavo Diami bedraagt voor elk ongeveer 2,5 miljoen euro; de overige 30% van de projectkosten wordt door de betreffende consortia gedragen”, meldt Joanna Ruiter, die als NSO-adviseur bij deze projecten is betrokken. Het Geodata for Agriculture and Water-programma heeft sinds de start in 2015 al meer dan 1 miljoen voedselproducenten met geo-informatiediensten bereikt via 25 projecten in 15 Afrikaanse en Aziatische landen.

Sat4Business, Ghana

Het project in Ghana draagt de naam Sat4Business en wil ruim 140.000 cacao- en palmolieboeren ondersteunen om de productie, inkomen en voedselveiligheid te verhogen. De landbouwers zullen per smartphone locatie specifieke informatie ontvangen over marktprijzen en het weer. Daarbovenop krijgen zij toegang tot individueel teeltadvies en kennisoverdracht. Tegelijk bevordert Sat4Business de toegang tot financiële diensten - leningen, verzekeringen en pensioenen - doordat de bedrijfsrisico’s voor de aanbieders daarvan kleiner worden door de input van actuele informatie. Via een FinTech-platform zullen deze dienstverleners zicht hebben op de omvang en kwaliteit van de percelen, gewassen en bedrijfsvoering van de individuele boeren. Dit wordt gecombineerd met de feiten over klimaatrisico’s in de verschillende regio’s en met de actuele economie op de cacao- en palmoliemarkt. 7 organisaties werken samen binnen het Sat4Business consortium, waaronder 4 Nederlandse bedrijven. Solidaridad Europe (Utrecht) staat in voor het projectmanagement.

Mavo Diami, Angola

Het qua doel vergelijkbare G4AW-project in Angola heet Mavo Diami (‘mijn land’). De gewassen zullen anders zijn, maar ook hier zullen boeren hun bedrijfsprestatie verbeteren door verschillende geodata-diensten. Zo’n 100.000 boeren krijgen zeer concreet advies over zaai-, mest-, irrigatie en oogsttijden, mede op basis van satellietdata. Er zullen 12 productmarktcombinaties worden ontwikkeld door een consortium van 5 Nederlandse bedrijven in samenwerking met het Angolese ministerie van Landbouw. Specifieke informatiediensten zullen op abonnementsbasis worden verstrekt; basisinformatie komt vooral via vrij toegankelijke kanalen beschikbaar. Het Mavo Diami-platform zal tevens op licentiebasis worden opengesteld voor applicatieontwikkeling door derden. Nederlands projectleider binnen de samenwerking is World Vision International (Amersfoort), dat kantoren heeft in Angola. Zij zal de relaties onderhouden met nationale organisaties, partners zoals de geodata-providers, investeerders en de gebruikers van de diensten. World Vision zal tevens de lokale operationele activiteiten coördineren.