>

3-daagse hackathon leidt tot concrete en kansrijke satelliettoepassingen voor ministerie van IenW

Satellietdata kunnen helpen om de publieke ruimte efficiënter in te richten en om de kwaliteit van onze bodem te verbeteren. Dat bleek tijdens de Geo-Data Fusion Hackathon, die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) afgelopen week organiseerde.
Bron: Thijs van der Meijden

Acht teams met in totaal ruim veertig ‘hackers’ kwamen af op de Geo-Data Fusion Hackathon. Ze werkten op 13, 14 en 17 juni bij het LEF Future Center in Utrecht elk aan een praktische toepassing op basis van satellietgegevens. Ze werkten hierbij samen met experts van binnen en buiten de ruimtevaart en gebruikten onder meer satellietdata uit het Satellietdataportaal.

IenW organiseerde de hackathon samen met het bedrijf Social Hackathon, de NL Space Campus, LEF Future Centre, Rijkswaterstaat en het NSO. Drie concrete challenges stonden centraal: hoe kun je ongebruikte parkeerplekken beter benutten? Hoe onderzoek je de ecologische impact van windparken op zee? En hoe kan Nederland de kwaliteit van de bodem verbeteren voor toekomstige generaties?

Frisse blik op satellietdata
Op maandagmiddag 17 juni presenteerden de teams hun oplossingen. Van een dashboard dat visualiseert wat er rond windparken in de zee gebeurt tot actieve monitoring die bijhoudt hoeveel auto’s een gebied in en uit rijden. En een toepassing die met behulp van machine learning een link legt tussen bodemmonsters en satellietwaarnemingen.

Jasper van Loon, directielid van het NSO: ‘Deze hackathon trekt veel mensen van buiten de ruimtevaart. Zij kijken met een frisse blik naar wat je allemaal met satellietdata kunt doen en verzinnen oplossingen waar we misschien eerder nog niet aan hadden gedacht. Wij gaan samen met IenW en de winnende teams in gesprek om te kijken hoe ze hun idee verder kunnen uitbouwen tot een toepassing die daadwerkelijk in de praktijk kan worden gebruikt.’

Parkeerplek wordt publiek groen
De ideeën werden beoordeeld door een vakjury met daarin vertegenwoordigers van alle organiserende partijen. De jury betitelde de oplossing van team ParkSense als runner up. Het team wordt uitgenodigd haar idee verder uit te werken in een voorstel ter waarde van tienduizend euro. Daarnaast kreeg ParkSense ook de meeste stemmen van het publiek en won daarmee de publieksprijs: VIP-toegang tot de ESTEC open dag in oktober.
Jean Swart van tea
ParkSense, runner-up van de hackathon en winnaar van de publieksprijs. Bron: Thijs van der Meijden
m ParkSense: ‘Ons idee is om een voertuigenindex te maken op basis van satellietdata. Dankzij historische gegevens kun je onderzoeken welke parkeerplekken in de publieke ruimte vaak leeg staan. En zodra je dat weet, kun je berekenen wat er met verkeersstromen gebeurt, wanneer je die parkeerplekken een andere functie geeft, zoals bijvoorbeeld woningbouw of publiek groen.’

Het team ontwikkelde in een paar dagen tijd een functionerend prototype. Met de subsidie van de hackathon gaat ze onderzoeken waar de grenzen van de gebruikte technologie liggen. Swart: ‘We vragen ons af hoe we om wolken op satellietbeelden heen kunnen werken door bijvoorbeeld data van radarsatellieten te gebruiken. En we gaan onderzoeken hoe we de frequentie van nieuwe gegevens kunnen opschroeven van eens per week naar elke dag.’

Dashboard voor bodemkwaliteit
De winnaar van de hackathon was volgens de vakjury team SoilSpectrum. Het team wordt uitgenodigd om een voorstel in te dienen ter waarde van twint
Team SoilSpectrum wint de hackathon
igduizend euro om het idee verder uit te werken. Teamlid Frederik van Oers: ‘De Europese Unie komt met nieuwe richtlijnen om te bepalen of de bodem van lidstaten in goede conditie is of niet. Onze toepassing sluit hierbij aan. Op een laagdrempelig dashboard zie je welke delen van Nederland voldoen aan de richtlijn en welke stukken van onze bodem aandacht nodig hebben. We hebben nu een pilot ontwikkeld voor een klein gebied. In ons opdrachtvoorstel willen we nieuwe databronnen toevoegen en zo de toepassing opschalen naar een groter gebied.’

Rike van Hattem, senior beleidsmedewerker van IenW en initiator van de hackathon, is meer dan tevreden over de uitkomsten: ‘In mijn ministerie werken veel slimme collega’s, maar niet iedereen is bekend met de mogelijkheden van satellietdata. Met alle ideeën die bedacht zijn tijdens deze hackathon kan ik terug naar mijn collega’s en ze laten zien hoe kansrijk het gebruik van satellietdata is voor de uitdagingen waar wij als ministerie voor staan.’