>

Van archeoloog tot militair en de hoogtepunten in Jaaroverzicht Ruimtevaart 2023

Ruimtevaart gaat over grenzen verleggen, technologie ontwikkelen en het leven van mensen op aarde veiliger en beter maken. Het Netherlands Space Office is verantwoordelijk voor de programmering van de Nederlandse ruimtevaart activiteiten. Meestal kijkt het NSO hiervoor naar de toekomst. Wat is nodig? Waar liggen de kansen? Soms is het ook goed om terug te blikken. Vandaag is het Jaaroverzicht Ruimtevaart gepubliceerd: de hoogtepunten van het ruimtevaartjaar 2023.

Het Jaaroverzicht Ruimtevaart 2023 toont in magazinevorm hoe Nederland opnieuw in de wereldtop van het atmosfeeronderzoek opereerde. Hoe we een leidende positie namen in de ontwikkeling van lasersatellietcommunicatie. Hoe we ruimtevaart een prominentere rol gaven in onze veiligheid. En hoe we voor de maatschappij nieuwe, innovatieve satelliettoepassingen ontwikkelden. Ook bevat het overzicht verhalen over ruimtevaart als inspiratiebron voor de jonge generatie: onze wetenschappers, ingenieurs en ondernemers van de toekomst.

Het jaaroverzicht neemt een voorschot op de Lange-termijn ruimtevaartagenda (LTR) voor Nederland, die het NSO presenteerde in januari 2024. De LTR bevat een duidelijke strategie voor de ontwikkeling van onze ruimtevaartcapaciteiten. Zes missies staan hierbij centraal: veiligheid, klimaat, wetenschap, maatschappelijke vragen, groeikansen en veiligheid in de ruimte. In het jaaroverzicht wordt deze indeling voor het eerst gevolgd.

Eindeloos veel toepassingen

Naast hoogtepunten, feiten, cijfers en achtergronden bij het ruimtevaartnieuws, bevat het Jaaroverzicht Ruimtevaart 2023 ook interviews met een ondernemer, een militair, een atmosfeeronderzoeker en drie gebruikers van het Satellietdataportaal. Hun verhalen laten zien dat de toepassingen van ruimtevaart voor onze maatschappij eindeloos zijn.

Ook komend jaar zet het NSO zich in voor het Nederlands ruimtevaartbeleid. Het werkt volop aan nieuwe, kansrijke technologieën, zinvolle toepassingen en tevreden gebruikers van ruimtevaart in Nederland en Europa. Bedrijven, organisaties en burgers die hier een bijdrage aan willen leveren kunnen altijd contact opnemen met het NSO.