>

Ministerie van IenW zoekt ondernemers en studenten voor geodata hackathon

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat roept ondernemers, studenten en andere creatieve geesten op om deel te nemen aan de Geo-Data Fusion Hackathon op 13, 14 en 17 juni bij LEF Future Center in Utrecht. Tijdens de hackathon staan drie uitdagingen voor de toekomst centraal: de publieke ruimte, windparken op zee en de bodemkwaliteit.

Innovatieve ideeën en slimme oplossingen op basis van satellietdata en andere beschikbare gegevens. Daar draait het om tijdens de Geo-Data Fusion Hackathon, zegt senior beleidsmedewerker Rike van Hattem van het Ministerie van IenW.

‘Nederland en de Europese Unie investeren veel in ruimtevaarttechnologie, maar als maatschappij maken we er nog veel te weinig gebruik van om maatschappelijke problemen op te lossen. Als ministerie willen wij laten zien wat de mogelijkheden van satellietdata zijn, ook om anderen te inspireren.’

Drie concrete uitdagingen

De challenges van de hackathon zijn verwant aan grote uitdagingen waar het ministerie de komende jaren mee te maken krijgt: duurzame mobiliteit, de circulaire economie en klimaatadaptatie.

Uitdaging nummer één: parkeren. Ruimte in de stad is schaars. Toch wordt veel ruimte ingenomen door geparkeerde auto’s. Als we mobiliteit in de stad anders inrichten, kunnen we parkeerplaatsen dan vrijspelen voor woningbouw, gezellige pleinen en publiek groen?

Uitdaging twee: windmolens op zee. Kunnen we de impact van windparken op zee onderzoeken met behulp van satellieten? En met de resultaten de gevolgen van windmolens voor de veiligheid en het waterleven zoveel mogelijk beperken?

De derde en laatste uitdaging: bodemonderzoek. Hoe kan hightech satelliettechnologie bijdragen aan het onderzoeken van de Nederlandse bodem? Als we de ‘gezondheid’ van de bodem monitoren, kunnen we met beleid de kwaliteit ervan verbeteren voor toekomstige generaties.

Schrijf je in

Maximaal acht teams van zes personen kunnen aan de hackathon deelnemen. Een vakjury kiest de twee beste ideeën. De nummer één en twee verdienen respectievelijk twintigduizend en tienduizend euro. Met dit geld kunnen ze hun idee of prototype in opdracht van het NSO verder door ontwikkelen.

Het ministerie van IenW organiseert de Geo-Data Hackathon in samenwerking met het bedrijf Social Hackathon, NL Space Campus, Rijkswaterstaat en het NSO. Inschrijven kan als team, maar ook op individuele basis via de website van de hackathon.