>

Uitbreiding Satellietdataportaal maakt basisregistraties mogelijk op Bonaire, Saba en Sint Eustatius


Windsurf Paradise, Bonaire. Bron: Satellietdataportaal, Pléiades Neo @ Airbus DS (2023)

De bijzondere Nederlandse gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn vanaf eind 2023 te vinden in het Satellietdataportaal van de Rijksoverheid. Alle Nederlanders kunnen kosteloos gebruikmaken van de hoge resolutie satellietdata. Op de eilanden worden de gegevens gebruikt voor het opzetten van nu nog ontbrekende basisregistratiesystemen.

Het NSO voert het Satellietdataportaal uit als onderdeel van het Nederlandse ruimtevaartbeleid. Via dit portaal hebben kennisinstellingen, bedrijven, overheden en burgers kosteloos toegang tot hoge resolutie satellietdata. De data maken talloze praktische toepassingen mogelijk. Zo worden data uit het Satellietdataportaal bijvoorbeeld gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, opsporing en handhaving, en monitoren van infrastructurele werken.

Satellietdata zijn ook van grote toegevoegde waarde voor de geo basisregistraties, zoals bijvoorbeeld de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). In Nederland wordt al jaren met deze basiskaarten en -gegevens gewerkt, maar in het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn ze nog niet, of beperkt, aanwezig. Met de uitbreiding van het Satellietdataportaal kunnen de eilanden hun eigen basisregistraties opbouwen, uitbreiden en onderhouden.


Saba (links) en Sint Eustatius (rechts). Bron: Satellietdataportaal, Pléiades @ CNES (2021) Distribution Airbus DS, 2021

Digitaliseringsbeleid

Het NSO kocht wolkenvrije satellietbeelden van de BES-eilanden aan. Opnames uit 2020/2021 met details van vijftig centimeter en opnames uit 2023 met details van dertig centimeter. De hoge resolutie maakt het mogelijk om het landgebruik en de topografie op de eilanden gedetailleerd in kaart te brengen. Door de beelden met elkaar te vergelijken, is het ook mogelijk om veranderingen in de tijd waar te nemen.

De uitbreiding van het Satellietdataportaal met data van de BES-eilanden is onderdeel van het digitaliseringsbeleid van de Nederlandse Rijksoverheid. Het Rijk wil de digitale samenleving in het Caribisch deel van het Koninkrijk versterken. Het opzetten van basisregistraties als BAG en BGT is hier een onderdeel van. Hiervoor zullen vanaf 2024 luchtfoto’s van de BES-eilanden gemaakt worden, maar met de nu al aangeschafte satellietdata kan hier een snelle eerste start mee worden gemaakt.

Naast de basisregistraties zijn ook andere toepassingen van de satellietdata mogelijk, vertelt Mark Loos van het NSO: ‘Ook vanuit Nederland zal volop gebruik gemaakt worden van de gegevens over de BES-eilanden. Bijvoorbeeld voor onderzoek naar natuurgebieden en koraalriffen, klimaatonderzoek en klimaatadaptatie, maar ook beheer van gebouwen en beveiliging van kritische infrastructuur.’

Navigeer direct naar Bonaire, Sint Estatius en/of Saba via het navigatie-menu BES-eilanden | Satellietdataportaal (de link opent een menu om het gebied te kiezen).

De financiële middelen hiervoor komen uit het nationaal flankerend ruimtevaartbeleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.


Bonaire. Bron: Satellietdataportaal, Pléiades Neo @ Airbus DS (2023)