>

Voedselzekerheid dankzij satellietdata en marktontwikkeling

In 2050 telt de wereld 9 miljard mensen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die allemaal te eten hebben? Voedselzekerheid is wereldwijd een van de grootste uitdagingen. Twee jaar geleden is het NSO, in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, begonnen met het programma Geodata for Agriculture and Water (G4AW), waarmee initiatieven worden ondersteund die voedselzekerheid in kwetsbare landen verbeteren door het gebruik van satellietdata.

Het programma heeft al een aantal opvallende succesverhalen opgeleverd. Deze zijn recent gepubliceerd door GODAN (Global Open Data for Agriculture and Nutrition), een internationaal initiatief dat het gebruik van open data promoot om voedselzekerheid te verbeteren. Ruud Grim, programmamanager, presenteert deze week het G4AW-programma aan 750 deelnemers, van studenten tot ministers, op de GODAN-top in New York. Het toverwoord is “marktontwikkeling”, volgens Grim.

 

Q: Zou je kunnen stellen dat open data een directe stimulans is voor marktontwikkeling op het gebied van duurzame wereldvoedselvoorziening?Ruud Grim (NSO)

A: Ja. In het G4AW programma is samenwerking met bedrijven als zaadproducenten, verzekeraars en banken, mestproducenten en telecomproviders heel belangrijk. Dit maakt de stap mogelijk naar duurzame dienstverlening aan voedselproducenten. Open data is gratis, maar wat cliënten als kleine boeren of herders werkelijk nodig hebben, is specifieke informatie en adviezen. Deze diensten kosten geld, dus de operationele kosten moeten uit verkoop of andere inkomsten komen, van andere cliënten en belanghebbenden. Met andere woorden: een businessmodel en financieel plan achter deze diensten is essentieel.

 

Q: Welke uitdagingen zie je op het gebied van open data?

A: Geringe continuïteit en lastige toegang tot satellietdata waren van oudsher de grootste barrières. Tegenwoordig hebben de Verenigde Staten en Europa satellietprogramma's die de continuïteit van aardobservatiegegevens waarborgen. Dit zal bedrijven stimuleren om diensten te ontwikkelen en, op den duur, klanten stimuleren om zich te verbinden aan diensten die satellietdata gebruiken.

Alle G4AW-projecten ontwikkelen en leveren nu diensten die de data gebruiken van het  Europese Copernicus Sentinel satellietprogramma. De uitdaging is nu om in de gehele informatieketen samen te werken en die informatie te leveren die de voedselproducenten daadwerkelijk nodig hebben.

 

Q: Heeft G4AW al succesverhalen opgeleverd?

A: De eerste vier projecten van G4AW zijn in 2014 gestart en testen momenteel hun diensten in de praktijk. Een ervan is GIACIS (Geodata for Innovative Agricultural Credit Insurance Schemes) in Ethiopië. Toen het partnerschap het project aan de overheid presenteerde, heeft die het direct omarmd en samenwerking toegezegd. Samen met de overheid wil GIACIS 15 miljoen boeren bereiken binnen 5 jaar. Op dit moment doen al 200.000 boeren mee in de testfase voor ontwikkeling van een nieuwe, rurale bankeninfrastructuur. Hieraan zijn verzekeringen toegevoegd waarvan boeren die leningen hebben, gebruik kunnen maken. Mocht de oogst mislukken, garandeert de verzekering dat ze nieuwe zaden en mest kunnen inkopen. In de toekomst moet dit gaan leiden tot een duurzame financiële situatie voor de boeren, die dan kunnen sparen in plaats van te moeten lenen. Dus op deze manier ondersteund met een solide businessmodel, helpt open data om duurzame economische groei en zelfredzaamheid te bereiken.