>

Kennisprijsvraag NSO leidt tot nieuwe satelliettoepassingen

De Kennisprijsvraag open geodata van het NSO heeft drie nieuwe satelliettoepassingen opgeleverd. Alle drie maken ze gebruik van satellietgegevens die voor iedereen toegankelijk zijn (open geodata). Zo worden data die tóch al beschikbaar zijn beter benut, in dit geval voor duurzaam land- en watermanagement.


Centraal Marokko vanuit de ruimte (beeld: Envisat, ESA)
Het NSO lanceerde de Kennisprijsvraag open geodata in 2021 met als doel creativiteit en innovatie in het bedrijfsleven te stimuleren voor voedselzekerheid en duurzaam land- en watergebruik. Elf bedrijven schreven zich in met een voorstel, zes daarvan kregen subsidie om een haalbaarheidsonderzoek te doen en een prototype te ontwikkelen. In een tweede ronde kregen drie bedrijven opnieuw subsidie om hun toepassing verder door te ontwikkelen en daadwerkelijk uit te rollen voor eindgebruikers, met behulp van een lokale intermediair. Tijdens de prijsvraag trad BopInc op als kennisadviseur, om de deelnemende partijen te ondersteunen.


Dashboard van Diagnostic Report
Drie succesvolle toepassingen

De SOSIA Tool van FutureWater helpt boeren in Rwanda om landbouwgrond efficiënter te irrigeren. Met behulp van satellietgegevens kunnen boeren bepalen wanneer en waar ze moeten irrigeren. Zo besparen ze kostbare energie en gaan ze zuiniger om met water. Future Water ontwikkelde de toepassing samen met Holland Greentech. Een spin-off wordt op dit moment ontwikkeld voor Ghana.

Mapworks ontwikkelde samen met the Sustainable Trade Initiative de laagdrempelige toepassing Landscape Diagnostic Report. Hiermee wordt snel duidelijk welke interventies nodig zijn in het landschap om op een duurzame manier natuurlijke grondstoffen te kunnen verbouwen en winnen.

Het dashboard voor waterconsumptie is een idee van eLEAF. Op basis van open data in het WaPor platform is het mogelijk om de waterhuishouding van landbouw in Marokko efficiënter te maken. eLEAF werkte samen met het lokale adviesbureau Resing en de waterschappen in Marokko om inzichtelijk te maken waar waterbesparingen mogelijk zijn in de landbouw.


dashboard watertoepassing van Eleaf.
Nieuwe manier van werken

Met de kennisprijsvraag test het NSO een nieuwe manier van werken. Kees Oude Lenferink van het NSO: ‘De prijsvraag is snel, kleinschalig en volledig gebaseerd op satellietdata die voor iedereen beschikbaar zijn. Door vroeg in het proces met een prototype te komen en dit samen met een intermediair en eindgebruikers te verbeteren, dagen we bedrijven uit om creatief en innovatief te zijn in een snel veranderende wereld.’

Zoals de bedrijven veel leren tijdens het ontwikkelen van hun toepassing, zo leert het NSO door deze prijsvraag te organiseren en de komende tijd te evalueren. Een rapport is in de maak, maar een aantal voorlopige conclusies durft Oude Lenferink al wel te trekken. Zo blijkt een kennisprijsvraag bij uitstek geschikt om “laaghangend fruit” te signaleren. In dit geval: welke vlotte winst kun je boeken met open satellietdata. Daarnaast is duidelijk dat de samenwerking met lokale intermediairs de kans van slagen van een toepassing vergroot.

De nieuwe, kleinschalige kennisprijsvraag zal grotere projecten, zoals de eerdere G4AW-projecten, niet vervangen. Maar het kan hierop wel een waardevolle aanvulling zijn, denkt Oude Lenferink. Vooral waar het gaat om open data: ‘Hoe meer mensen werken met satellietdata die tóch al beschikbaar zijn, hoe groter de impact die we hiermee samen kunnen maken.’

Verder lezen

Lees meer over de kennisprijsvraag en de drie ontwikkelde toepassingen.