>

Satellietdata van grote toegevoegde waarde voor landbouw- en natuurbeleid

Satellietgegevens zijn van grote toegevoegde waarde op het moderne boerenbedrijf én voor overheden die biodiversiteit en de uitstoot van bijvoorbeeld stikstof willen monitoren. Dit was de boodschap van het NSO tijdens de CAPIGI conferentie, die van 8 tot en met 10 mei werd gehouden in de Prodentfabriek in Amersfoort.

CAPIGI is de jaarlijkse conferentie over de toepassing van geotechnologie in de landbouw. Tijdens deze conferentie komen de overheid, wetenschap, bedrijven en boeren bij elkaar om kennis uit te wisselen en ervaringen te delen. Dit jaar was het thema van de conferentie “bots, boots and business”, dat staat voor de koppeling tussen de digitale samenleving (bots), de mens (boots) en het bedrijfsleven (business).


NSO was aanwezig met een stand op CAPIGI.

Vele toepassingen

Wim Looijen van het NSO organiseerde een lezing en een van de workshops tijdens de conferentie, die volgens hem veel heeft opgebracht. ‘Nederland is een landbouwland. Er is veel discussie over stikstofemissies, het uitkopen van boeren, koolstofopslag en biodiversiteit. Dit zijn allemaal onderwerpen waarin satellietdata een belangrijke rol kunnen spelen.’

Vooral het gebruik van satellietdata in Europese context kreeg veel aandacht. De Europese Unie hanteert regels voor biodiversiteit en wil deze ook kunnen monitoren. Welk percentage van het land wordt besteed aan landbouw? Wat is de diversiteit aan gewassen? En wat is de afstand van landbouwpercelen tot water? ‘Satellieten kunnen, samen met instrumenten op aarde, een betrouwbaar beeld geven en de ontwikkelingen volgen door de jaren heen.’

Naast Europese monitoring was er tijdens de conferentie aandacht voor de bodemgesteldheid. Het is moeilijk om dit met aardobservatiesatellieten direct waar te nemen, maar de indirecte effecten van een meer of minder gezonde bodem vallen wél op in satellietgegevens, zoals de gezondheid van vegetatie en de aanwezigheid van onkruid.

Looijen hield ook een pleidooi voor het integreren van satelliettoepassingen in de dagelijkse praktijk van agrariërs, bijvoorbeeld met gratis beschikbare beelden uit het Satellietdataportaal: ‘Satellietgegevens kunnen helpen om te beoordelen of gewassen gelijkmatig ontwikkelen. En ze kunnen helpen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen, meststoffen en water tot een minimum te beperken. Dat is beter voor het milieu én beter voor de boer.’


De afbeelding, samengesteld uit twee Sentinel-2 beelden op 23 augustus 2021 (links) en 30 augustus 2022 (rechts), laat de ernstige droogte van vorig jaar in de Noordoostpolder zien. Bron: Europese Unie, Sentinel-2 Satelliet

Samenwerken in vierhoek

De komende jaren werkt het NSO aan verschillende innovatieprojecten rond het thema biodiversiteit, waarbij het samenwerkt in de ‘vierhoek’ overheid, wetenschap, bedrijfsleven, burger. Juist in deze samenwerking ligt de sleutel naar een succesvol landbouw- en natuurbeleid, zegt Looijen: ‘De vierhoek is nodig om tot een gemeenschappelijk gedragen oplossing te komen. De overheid moet richtlijnen geven, de wetenschap onderzoekt wat haalbaar en uitvoerbaar is, het mkb ontwikkelt en innoveert en de eindgebruiker implementeert.’

 

Meer informatie:

CAPIGI 2023

Satellietdataportaal