>

Positieve evaluatie programma Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek

Ga door met het Nationaal Programma Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek (GO) want de resultaten zijn van goede kwaliteit en ook de uitvoering is in orde. Dat concludeert een externe evaluatiecommissie over de periode 2012-2016.

Het programma GO, dat het NSO uitvoert in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), stimuleert gebruik van infrastructuur in de ruimte ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit. De commissie gaf een oordeel over de bereikte resultaten, deed aanbevelingen voor de toekomst en adviseerde over uitvoeringsaspecten.

De resultaten van het programma zijn van goede kwaliteit en ook over de uitvoering van het programma is de commissie positief. De evaluatiecommissie adviseert te zorgen voor een goede verhouding tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. Kennisbenutting van de met GO opgebouwde kennis ten behoeve van maatschappelijke ontwikkelingen is uiterst belangrijk en voorziet in een behoefte, maar het moet geen hoofddoel van GO zijn.

Verhoging van het budget zou gezien een aantal ontwikkelingen op zijn plaats zijn. De sectoren aardobservatie en planeetonderzoek groeien, er komt een grote toename van de hoeveelheid satellietdata en er is een toenemende behoefte aan wetenschappelijke, maatschappelijke en economische benutting van de investeringen in de ruimtevaart.

Het evaluatierapport over de periode 2012-2016 is aangeboden aan de financier van het programma, het Ministerie van OCW.