>

Satellietdataportaal gegarandeerd tot 2025 met nóg betere, gratis satellietdata

Het Satellietdataportaal biedt Nederlandse gebruikers tot minimaal 2025 gratis toegang tot satellietbeelden van heel Nederland. Het aanbod aan data wordt verder uitgebreid en krijgt een hogere resolutie.

Het Satellietdataportaal, uitgevoerd door het NSO, bestaat sinds 2012 en is onderdeel van het Nederlandse ruimtevaartbeleid. De overheid koopt centraal satellietgegevens van Nederland in en stelt die kosteloos ter beschikking aan iedereen in Nederland die ze maar wil gebruiken.

De beschikbaarheid van radardata wordt in elk geval gegarandeerd tot mei 2025. Voor optische satellietbeelden is dat februari 2026. ‘Dat alle functionaliteiten van het Satellietdataportaal voor minimaal drie jaar worden voortgezet is goed nieuws voor alle bestaande en toekomstige gebruikers’, aldus Mark Loos van het NSO.


Het Satellietdataportaal, www.satellietdataportaal.nl

Verbeteringen

De frequentie van de beelden blijft met zes opnamen per jaar van heel Nederland gelijk, maar de resolutie van de satellietbeelden gaat van vijftig naar dertig centimeter en het aantal spectrale banden wordt voor een deel van de data uitgebreid van vier naar zes. Dit maakt nieuwe toepassingen mogelijk, zoals onderzoek van bodemstructuur in ondiep water, betere gewasclassificatie en monitoring van gewasgroei en vegetatiestress.

Divers gebruik

Op dit moment zijn er ruim 2.600 geregistreerde gebruikers en vele bezoekers die de beelden in de viewer van het Satellietdataportaal raadplegen. Zo zijn er wadloopgidsen die met satellietgegevens hun routes voorbereiden, leraren die er lesmateriaal mee maken en archeologen die op de beelden zoekt naar resten van kastelen. Bij verschillende overheden en inspectiediensten wordt het portaal gebruikt om veranderingen te detecteren en om te controleren of aan de voorwaarden van vergunningen wordt voldaan.

Een andere belangrijke groep gebruikers bestaat uit Nederlandse bedrijven die nieuwe toepassingen ontwikkelen. Loos: ‘Met het Satellietdataportaal beschikken Nederlandse bedrijven sinds 2012 over gratis satellietgegevens van heel Nederland. Dit houdt de kosten voor innovatie laag en daarvan profiteert uiteindelijk de hele maatschappij.’

Meer informatie:

Satellietdataportaal
Gebruikersverhalen