>

Nederland en Vietnam versterken samenwerking in ruimtevaart

Het Netherlands Space Office en het Vietnam National Satellite Center (VNSC) hebben op 30 maart 2016 in Hanoi een Memorandum of Understanding getekend. Het MoU is ondertekend door NSO-directeur Ger Nieuwpoort en dhr. Pham Anh Tuan (directeur van VNSC), in aanwezigheid van de minister van Infrastructuur en Milieu mw. Melanie Schultz van Haegen.

Vietnam is na Thailand het land met de hoogste rijstproductie, en na Brazilië het land met de grootste koffieteelt. Beschikbaarheid en kwaliteit van water zijn daarbij van groot belang. De Vietnamees-Nederlandse samenwerking focusseert zich daarom onder andere op kennisdeling van inzet van aardobservatie ten behoeve van waterbeheer en het monitoren van landbouwproductie. NSO en VNSC gaan onderzoeken hoe gezamenlijk informatiediensten ontwikkeld kunnen worden voor Vietnam, naar analogie van het door NSO gefinancierde G4AW Sat4Rice-project dat adviesdiensten ontwikkelt voor rijstboeren in de Mekong Delta.