>

Vijftien nieuwe aardobservatie- en planeetonderzoeken van start.

Het NSO en NWO (de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) hebben 4,5 miljoen euro toegekend aan vijftien onderzoeksprojecten die gebruik maken van satellietdata: tien op het gebied van aardwetenschappen en vijf planeetonderzoeken.

 


De aarde vanuit de ruimte (beeld ESA)
Satellietmissies worden ontwikkeld en onderhouden door diverse ruimtevaartorganisaties en instituties, Nederland draagt daar onder andere aan bij via ESA. Satellieten zijn waardevolle instrumenten in de wetenschap en bieden uniek perspectief op aarde en planeten. NSO en NWO stimuleren het gebruik van satellietdata in de aard- en planeetwetenschappen door financiering van onderzoeken, in het kader van het ruimtevaartbeleid van OCW.

 

De wetenschappers doen onder meer onderzoek naar de broeikasgasuitstoot door bosbranden, langetermijngevolgen van de zeespiegelveranderingen in de Waddenzee en vulkanisme op Mars. De complete lijst van gehonoreerde projecten is te vinden op de NWO-site.

 

De beoordelingscommissie heeft in deze ronde 31 aardobservatie- en 7 planeetonderzoek-aanvragen beoordeeld. De kwaliteit van de ingezonden voorstellen was zeer hoog. Op het moment is er weer een nieuwe financieringsronde geopend, zie daarvoor deze pagina.