>

Nederland bepaalt bijdrage aan Europees ruimtevaartprogramma

Nederland heeft voor de komende 3 jaar voor 389 miljoen Euro ingeschreven in de programma’s van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. De afgelopen twee dagen vergaderden de 22 ESA lidstaten, waaronder Nederland, over de plannen van de ruimtevaartorganisatie voor de komende 3 jaar. De Nederlandse bijdrage gaat naar programma’s die de samenleving naar verwachting veel gaan opleveren aan technologieontwikkeling, nieuwe wetenschappelijke inzichten, satelliettoepassingen voor klimaat en groeikansen voor ondernemers. In totaal legden de ESA lidstaten 16,9 miljard Euro bij elkaar


ESA DG met alle ministeriele vertegenwoordigers van ESA lidstaten. (beeld: ESA)
Het belang van ruimtevaart voor de samenleving is groot, is de breed gedeelde opvatting in kabinet en tweede kamer. En de kwaliteiten van de Nederlandse ruimtevaart zijn internationaal erkend. Zo wordt de Europese servicemodule van NASA Orion capsule die op dit moment bij de maan is van stroom voorzien door Nederlandse zonnepanelen, zijn de gegevens van het Nederlands satelliet instrument Tropomi cruciaal voor de monitoring van het sterke broeikasgas methaan en zitten Nederlandse astronomen dankzij een bijdrage aan ruimtetelescoop James Webb vooraan bij het interpreteren van de gegevens. Daarnaast is het van groot strategisch Europees belang om niet meer afhankelijk te zijn van anderen om satellieten in een baan rond de aarde te kunnen brengen. Dat is belangrijk omdat de samenleving steeds meer vaart op informatie uit satellieten, bij navigatie, en de aanpak van grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld milieu, infrastructuur en veiligheid.

Broeikasgassen

Door de toegezegde bijdrage aan ESA kan Nederland zijn kennis en kunde inzetten en verder ontwikkelen voor de bouw van een satellietsysteem dat nog beter en verfijnder de uitstoot van broeikasgassen monitort.


Nederlandse zonnepanelen voorzien de Orion capsule van de Artemis missie van energie.
Een ander voor Nederland belangrijke ontwikkeling die nu mogelijk wordt is lasersatellietcommunicatie. Doordat satellieten en satellietdata steeds belangrijker worden is het cruciaal dat het overseinen van grote hoeveelheden satellietdata goed, snel en veilig gebeurt. Nederland heeft ook hierover unieke kennis en technologie in huis. Hier ligt in de nabije toekomst naar verwachting een miljarden euro’s grote markt met verschillende toepassingen van deze technologie.

Met de bijdrage aan ESA komt de totale investering van het kabinet in ruimtevaart voor de periode 2023-2025 op ruim 500 miljoen Euro.

Astronauten

ESA presenteerde na de conferentie ook de nieuw geworven selectie astronauten. In totaal gaan 5 astronauten binnen ESA verder in training als ‘career astronaut’. Daarnaast presenteerde ESA 11 reserve astronauten die later als back-up opgeroepen kunnen worden. Als primeur in de ruimtevaartwereld presenteerde ESA ook 1 astronaut met een beperking. Bij de nieuw geworven astronauten zat uiteindelijk niemand met de Nederlandse nationaliteit.