>

‘Het Satellietdataportaal biedt veel meer mogelijkheden dan Google Earth’

Sinds 2012 koopt het NSO satellietgegevens van Nederland centraal in, om ze daarna kosteloos beschikbaar te stellen aan innovatieve bedrijven en instellingen. Welke successen heeft dit opgeleverd? Wat staat ons nog te wachten? Tien jaar Satellietdataportaal in tien gebruikersverhalen. Vandaag: Job Noordeloos, leraar opleider bij Fontys Hogeschool Tilburg.


Job Noordeloos, leraar opleider bij Fontys Hogeschool Tilburg.
‘Vroeger gebruikte ik soms gratis satellietbeelden van Google Earth als illustratie in mijn lessen. Die beelden waren alleen beschikbaar in natuurlijke kleuren en het contrast was vaak slecht. Daardoor was de leeropbrengst van deze beelden vaak laag. Toen ik zelf eens leerde om met remote sensing beelden te werken, dacht terug aan een workshop van ESERO, waar het Satellietdataportaal werd genoemd. Het is prachtig om te zien welke beelden daarin allemaal beschikbaar zijn van Nederland.

‘Een jaar geleden organiseerden we een excursie voor studenten naar Texel. De studenten gingen zonder gedetailleerde kaart op pad en moesten ter plaatse het dynamische landschap van De Slufter bestuderen. De volgende keer doen we dat anders. Op het Satellietdataportaal zijn beelden van Nederland beschikbaar met een infrarood band. Door deze beelden te gebruiken, kun je de verschillen in vegetatie goed visualiseren. Zo kunnen studenten van tevoren informatie vergaren over de processen die wij ze willen leren.

Meer mogelijkheden

‘Studenten hebben vaak niet in de gaten wat de kracht is van lucht- en satellietbeelden. Zij zien het simpelweg als een product dat beschikbaar is, net als een afbeelding in een lesboek. Eigenlijk is dat prima. Voor dit soort lucht- en satellietbeelden geldt: je hoeft er niet alles van af te weten, als je maar weet hoe je er gebruik van kunt maken. Bij ons vak geoinformatie wil ik de komende jaren dan ook meer aandacht besteden aan het gebruik van lucht- en satellietbeelden.

‘Ook voor de excursie naar Maastricht maken we gebruik van remote sensing beelden. De eerstejaars studenten gaan dan onder andere naar de ENCI-groeve bij de Sint Pietersberg. Ze krijgen dan een hoogtekaart mee in combinatie met lucht- en satellietbeelden. En in mijn lessen heb ik satellietbeelden gebruikt om te vertellen over geomorfologie en stromingspatronen van rivieren. Dat is het leuke: je kunt opzoeken wat je wilt en het beeld zelf aanpassen aan je eigen wensen. In die zin biedt het Satellietdataportaal veel meer mogelijkheden dan bijvoorbeeld Google Earth.

Leerrendement

‘Remote sensing is voor mij redelijk bekend terrein. Tijdens mijn opleiding heb ik een aantal vakken in remote sensing gevolgd. Voor veel docenten is het echter minder toegankelijke materie. Je moet er even tijd en energie in steken, maar daarna kun je aan de slag met actuele en waardevolle informatie uit de lucht- en satellietbeelden. Ik denk dat je die tijdsinvestering zeker terugverdient in het leerrendement van de studenten.’


Het Satellietdataportaal is gebruikt voor een les over geomorfologie en stromingspatronen van rivieren.