>

Resultaten onderzoeken naar gebruikersbehoeften satellietdata

Welke satellietdata hebben gebruikers nou eigenlijk nodig?

Resultaten van nieuwe onderzoeken naar gebruikersbehoeften satellietdata zijn bekend.

Er zijn steeds meer aardobservatiesatellieten en er komt steeds meer satellietdata beschikbaar. Maar welke informatie, die je uit satellietdata zou kunnen halen, hebben gebruikers nou eigenlijk nodig? Om dat te onderzoeken heeft NSO opdracht gegeven tot een aantal studies naar de huidige en toekomstige informatiebehoeftes van gebruikers en de mogelijkheden om die informatie uit satellietdata te halen.

Deze studies zijn uitgevoerd vanuit het perspectief van de gebruikers. Ze zijn in de zomer van 2022 afgerond. Er komen interessante en soms verrassende resultaten uit naar voren. De eindrapporten van deze studies zijn nu voor geïnteresseerden beschikbaar.

De rapporten zijn hier te downloaden:

Gebruikersbehoeften satellietdata op het thema Emissie-monitoring

Gebruikersbehoeften satellietdata op het thema Land-Agro-Voedsel

Gebruikersbehoeften satellietdata op het thema mutaties en Veiligheid

 

De rapporten van soortgelijke studies op andere thema’s, die al in 2019 zijn afgerond, zijn ook nog steeds beschikbaar:

Gebruikersbehoeften satellietdata op het thema Luchtkwaliteit

Gebruikersbehoeften satellietdata op het thema Waterbeheer

Gebruikersbehoeften satellietdata op het thema Waterkwaliteit