>

Europese subsidies bieden kansen voor innovatie in Nederlandse ruimtevaart

Hoe kan ruimtevaart helpen om steden klimaatneutraal en slimmer te maken? Dat was de centrale vraag bij de eerste van een reeks webinars, georganiseerd door Groundstation.space, in opdracht van het NSO. Doel van de webinars is bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar brengen. Want samen kunnen ze aanspraak maken op Europese fondsen voor onderzoek en innovatie, zoals Horizon Europe.

Het is een moeilijk te doorgronden wereld, de wereld van Europese subsidies voor onderzoek en innovatie. Internationale samenwerking is vaak vereist, net als het schrijven van uitgebreide voorstellen. Maar het begint allemaal met het vinden van de juiste call, de vraag van een subsidieverstrekker om een specifiek probleem op te lossen. In dit geval met behulp van de ruimtevaart.
Enter Groundspace.space. Deze stichting zit er bovenop wanneer Europa (of ESA) geld beschikbaar stelt voor het ontwikkelen van innovatieve technologieën of toepassingen in de ruimtevaart. Beurzen, subsidies, fondsen en andere financiële instrumenten worden overzichtelijk verzameld in het Open Calls Network. Dit is een goed startpunt voor iedereen met internationale ambities.

Samen sterker

Maar hoe vind je internationale partners met wie je samen een voorstel kunt schrijven voor een van die calls? Daarvoor ontwikkelde Groundstation.space een zevendelige webinarserie, waarvan de eerste vorige week dinsdag werd gehouden. Dinsdag 28 juni is de tweede, over digitalisering en industrie. Daarna volgen webinars over onder meer veiligheid, klimaatadaptatie en onze voedselvoorziening.

Tijdens het webinar over duurzame steden vertelde CGI over hun Environmentmonitor360 en hoe satellieten kunnen helpen in de transformatie naar duurzamere steden. Sobolt liet zien hoe aardobservatiesatellieten helpen om meer daken te voorzien van zonnepanelen, slimme carports te bouwen en digitaal bomenmanagement te ontwikkelen. En verschillende startups hielden een pitch over hitte-eilanden, onderzoek naar de koolstofcyclus en bosrestauraties in Oeganda.

Van reactief naar proactief

‘Het wordt steeds belangrijker dat bedrijven, instellingen en overheden elkaar weten te vinden’, zegt Raymond Sluiter, die het NSO tijdens het webinar vertegenwoordigde. ‘Vroeger keek men vooral naar ESA-programma’s voor financiering. Nu is de Europese Unie een minstens zo belangrijke speler met programma’s als Copernicus, Galileo en Horizon Europe. We moeten dus verder kijken. Niet reactief zijn, maar proactief.’

Volgens Sluiter laat de Nederlandse ruimtevaart nu nog kansen liggen in Europa: ‘Ga maar na: alleen al in Horizon Europe is 95.5 miljard euro beschikbaar voor onderzoek en innovatie over de periode 2021-207. Om daar aanspraak op te kunnen maken moet je de juiste consortia bij elkaar brengen, die kwalitatief hoogwaardige voorstellen indienen. En wij als overheid moeten dit met ons beleid voldoende faciliteren. Deze webinarserie is daarin een belangrijk middel.’

Webinarreeks

De komende maanden organiseert Groundstation.space nog zes webinars. De focus ligt hierbij op het Horizon Europe programma, een onderzoeks- en innovatieprogramma voor universiteiten, bedrijven en kennisinstellingen dat loopt tot en met 2027. Meer informatie en inschrijven kan via de website van Groundstation.space.

 

  • 21 juni 2022: Climate Neutral & Smart Cities
  • 28 juni 2022: Digital & Industry
  • 5 juli 2022: Safety & Defense
  • Sept. 2022: Restore our Ocean and Waters
  • Sept. 2022: Adaptation to Climate Change
  • Okt. 2022: Biodiverstity
  • Okt. 2022: Farm to Fork & A soil deal for Europe