>

Innovatiemissie Washington: volop kansen voor Nederlandse ruimtevaart in Amerika

De Nederlandse ruimtevaartsector was deze week goed vertegenwoordigd in Washington tijdens een ‘innovatiemissie’ onder leiding van het NSO, in nauwe samenwerking met de Nederlandse ambassade in Washington en brancheorganisatie SpaceNed. Op de agenda stonden verschillende bedrijfsbezoeken en netwerkevenementen. Want in het land van de onbegrensde mogelijkheden liggen volop kansen voor de Nederlandse ruimtevaart.


De Nederlandse delegatie in Washington
De innovatiemissie was de eerste grote missie van het NSO sinds de wereld in 2020 op slot ging door corona. De bestemming is heel bewust gekozen: Amerika is de grootste en breedste ruimtevaartmarkt in de wereld, met veel potentie voor Nederlandse kennis en technologie.

Maar hoe kom je als klein of middelgroot bedrijf in contact met de juiste partners in Amerika? Daar ligt een taak voor het NSO en de Nederlandse ambassade, die de innovatiemissie in nauwe samenwerking met branchevereniging SpaceNed organiseerden. Zij openen deuren die voor Nederlandse bedrijven anders gesloten blijven. En ze brengen de juiste mensen bij elkaar aan tafel, in de hoop dat Nederland en Amerika nog meer zullen samenwerken dan nu al het geval is.

Nederlands instrument
De groep Nederlanders ging in gesprek met verschillende directieleden van NASA over recente en toekomstige projecten. Daarnaast stonden bezoeken op de agenda aan onder meer Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin en de universiteit van Maryland.


SPEXone wordt gemonteerd op de satelliet PACE. (beeld: NASA GSFC)
Bij NASA’s Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland zag de groep hoe op dit moment het Nederlandse satellietinstrument SPEXone geïntegreerd wordt met NASA’s nieuwste aardobservatiesatelliet PACE. SPEXone is het meest recente in een reeks satellietinstrumenten dat Nederland leverde aan Amerika. Zo doet het Ozone Monitoring Instrument (OMI) al bijna achttien jaar onderzoek naar de ozonlaag op de Aura satelliet. En werd vorig jaar het deels door Nederland ontworpen MIRI infrarood instrument gelanceerd aan boord van de James Webb ruimtetelescoop.

Kansen verzilveren
Tijdens een netwerkbijeenkomst op de Nederlandse ambassade spraken de deelnemers met vertegenwoordigers van de Amerikaanse ruimtevaartindustrie over de opkomst van de commerciële ruimtevaart. En er waren ronde tafelsessies met als thema’s hardware, componenten en subsystemen voor satellieten en aardobservatie en satelliettoepassingen. De conclusie van beide sessies: er liggen volop kansen voor samenwerking.

Om deze kansen te verzilveren, is de komende drie jaar 350.000 euro beschikbaar in het kader van Partners for international business (PIB). Deze subsidie van de Rijksoverheid stimuleert publiek-private samenwerkingen van Nederlandse consortia in het buitenland.


Harm van de Wetering: "een fantastische start van een meerjarige focus op samenwerking met Amerika".
Vandaag keren de delegatieleden terug naar Nederland. Delegatieleider en NSO-directeur Harm van de Wetering kijkt terug op een succesvolle innovatiemissie: ‘Deze missie was een fantastische start van een meerjarige focus op samenwerking met Amerika. Het resultaat van een week lang intensief gesprekken voeren en presenteren wat Nederland te bieden heeft is boven verwachting. Amerikaanse bedrijven waren merkbaar onder de indruk van bepaalde capaciteiten vanuit Nederland en zien uit naar vervolgafspraken. NASA, die de Nederlandse delegatie de titel ‘powerhouse-delegatie’ meegaf, bood aan graag met NSO een samenwerkingsovereenkomst uit te werken die bestaat uit verschillende onderdelen van onderlinge samenwerking.’