>

Terugblikken én vooruitkijken met Jaaroverzicht Ruimtevaart

Ruimtevaart is van grote toegevoegde waarde bij het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken waar we wereldwijd voor staan. En Nederland kan aan deze oplossingen een belangrijke bijdrage leveren, mits het slim investeert in ruimtevaart. Dat blijkt uit het deze week verschenen Jaaroverzicht Ruimtevaart van het NSO.

Veel ruimtevaartprojecten zijn een kwestie van lange adem. Jaren van investeren, innoveren, bouwen en testen worden uiteindelijk beloond met de succesvolle lancering van een missie. In 2021 gold dat voor de Nederlandse robotarm ERA, die vorige zomer naar het internationale ruimtestation ISS werd gelanceerd. En voor de James Webb ruimtetelescoop, met aan boord het deels Nederlandse infraroodinstrument MIRI.

Minder zichtbaar voor het grote publiek, maar zeker ook belangrijk, was de voltooiing van het satellietinstrument SPEXone voor de Amerikaanse PACE-missie. En het wetenschappelijke werk dat gedaan werd met Tropomi, een Nederlands instrument dat sinds 2017 wereldwijd de luchtkwaliteit monitort, grote methaanlekken opspoort en vele andere toepassingen kent.

Het Nederlandse G4AW-programma, dat al sinds 2013 satellietgegevens inzet voor ontwikkelingshulp, werd in 2021 internationaal geprezen en onderscheiden. Dit laat zien dat satellieten in bijvoorbeeld de landbouw, waterbeheer en op vele andere gebieden van grote meerwaarde kunnen zijn.

Na een succesvol 2021 stimuleert het NSO ook komend jaar de toepassing van satellietgegevens en technologische innovatie in de ruimtevaart. Verder staat 2022 in het teken van een advies aan de Tweede Kamer over het ruimtevaartbeleid van de komende jaren. Door slim te investeren kan Nederland met zijn relatief bescheiden ruimtevaartsector een aanzienlijke rol spelen in technologische innovatie, astronomie, veiligheid en de zorg voor planeet aarde.

Lees het volledige Ruimtevaart Jaaroverzicht 2021