>

‘Satellieten leveren essentiële geo-informatie voor het oplossen van klimaatproblemen’

De geo-informatiewereld komt vandaag en morgen in Den Bosch bij elkaar voor de jaarlijkse GeoBuzz conferentie. Het NSO is aanwezig met een demonstratie van het satellietdataportaal. Expert in satellietdata Raymond Sluiter van het NSO is een van de keynote sprekers. Zijn boodschap: satellieten spoorden het klimaatprobleem op én helpen ons om dit probleem op te lossen, daar liggen mogelijkheden voor de geo-wereld.

Kun je uitleggen wat GeoBuzz is?

GeoBuzz is een jaarlijkse conferentie in Den Bosch voor mensen die werken met geografische informatie. Bijvoorbeeld gemeenteambtenaren die werken aan ruimtelijke ordening of milieuvraagstukken, medewerkers van de waterschappen en de rijksoverheid. Maar ook vele bedrijven en onderzoekers van hogescholen en universiteiten die dit domein steeds verder ontwikkelen.’

 


De data van de Sentinel satellieten van het Copernicus programma zijn een belangrijke bron voor geo-informatie (beeld: ESA)
Jij houdt een verhaal tijdens de conferentie. Wat is jouw belangrijkste boodschap?

‘Ten eerste: dat satellieten ons heel veel leren over grote maatschappelijke problemen, zoals droogte, overstromingen, voedselzekerheid, luchtkwaliteit en klimaat. Ten tweede: satellieten gaan ons óók helpen om deze problemen samen op te lossen. Daarom investeert Nederland in Europese satellietprogramma’s zoals Copernicus en nationaal in het Satellietdataportaal, waarin we satellietgegevens van Nederland kosteloos beschikbaar stellen. En we bieden investeringsregelingen voor partijen die nieuwe satelliettoepassingen ontwikkelen.’

 

Hoe belangrijk is samenwerking in de geo-wereld?

‘Het klimaatprobleem overstijgt landsgrenzen. We moeten dus wereldwijd sámen optrekken om dit op te lossen. Ik noemde al het Europese Copernicus programma met de Sentinel satellieten die steeds betere gegevens opleveren over land, zee, en lucht. Nederland levert hieraan een belangrijke bijdrage. Want wij hebben veel kennis van technologieontwikkeling en toepassingen. Tijdens GeoBuzz breng ik dit namens het NSO over het voetlicht.’

 


Eumetsat, ECMWF en ESA bouwen samen aan een digital twin van de aarde. (beeld: ESA)
Waar ben je zelf nog van onder de indruk?

‘De wereld van geo-informatie verandert snel. We werken steeds meer met cloudsystemen, en we passen kunstmatige intelligentie toe. In het kader van de Europese Green Deal bouwen Eumetsat, ECMWF en ESA samen aan “Destination Earth”, een digital twin van de aarde. Zie het als één groot computermodel van het hele systeem aarde. Hierin komen fysische informatie en sociaal economische impact factoren en nog veel meer bij elkaar. Denk aan klimaat, gezondheid, energie, biodiversiteit en urbanisatie. Zo ontstaat een model op basis waarvan overheden beleid kunnen maken. Beleid waarmee we de doelen van de Green Deal moeten gaan halen. Geo-informatie, inclusief satellietdata, zijn daarvoor essentiële ingrediënten.’

 

Wat hoop je dat het publiek meeneemt uit jouw verhaal?

‘Satellietgegevens zijn bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering belangrijker aan het worden dan veel mensen weten. We kunnen nog veel meer profijt halen uit die satellietgegevens. De hoeveelheid satellietdata en gebruiksmogelijkheden zijn enorm toegenomen: kijk wat er allemaal mogelijk is en kijk daarbij over de landsgrenzen heen!’

De GeoBuzz vindt 23 en 24 mei plaats in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in Den Bosch. Het NSO staat met een ministand op de beursvloer.