>

NSO kiest tien kansrijke ruimtevaarttechnologieën voor verder onderzoek

Het NSO heeft tien subsidies van 50.000 euro toegekend aan Nederlandse bedrijven die investeren in de ontwikkeling van nieuwe, kansrijke ruimtevaarttechnologie. Het geld is bedoeld voor haalbaarheidsonderzoek. In een volgende subsidieronde worden de vijf meest kansrijke innovaties in deze SBIR Technologie beloond met in totaal 2,5 miljoen euro. Hiermee kunnen bedrijven hun technologie verder ontwikkelen tot een werkend prototype.

De SBIR Technologieregeling stimuleert bedrijven om technologie te ontwikkelen die commercieel kansrijk is, óf die in de toekomst kan bijdragen aan ruimtemissies van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Ramon Peeters, projectleider van de SBIR-T bij het NSO: ‘Medio februari verwachten we de resultaten van tien haalbaarheidsstudies. Dan volgt een nieuwe selectieronde om te bepalen welke van deze ideeën wij als NSO verder gaan ondersteunen.’


Bron: ESA

De subsidieregeling SBIR bestaat al langer voor het ontwikkelen van toepassingen op basis van satellietinformatie. Dit is de eerste keer dat er via een SBIR (Small Business Innovation Research) geld beschikbaar wordt gesteld voor de ontwikkeling van hardware voor de ruimtevaart. ‘Dankzij deze subsidie kunnen Nederlandse bedrijven laten zien wat ze in huis hebben’, zegt Peeters. ‘Zo staan we vooraan bij de aanbestedingen van ruimtemissies in de toekomst.’

De ideeën die gehonoreerd zijn met 50.000 euro subsidie voor een haalbaarheidsstudie:

  • Een Voortstuwingssysteem met Lichtgewicht Additive Manufacturing (VLAM): stuwstoftanks gemaakt met behulp van lichtgewicht additive manufacturing (3D-printen) voor kleinere en middelgrote satellieten (100-1000 kg).
  • Een Nationale Galileo Public Regulated Service-Ontvanger (NGPO): een ontvanger met een beveiligd signaal voor plaatsbepaling, navigatie en tijdsbepaling op basis van Galileo-satellietinformatie.
  • Een Control & Data Processing Unit (CDPU) voor betrouwbare aansturing en dataverwerking van instrumenten op satellieten met een optimale balans op het gebied van prijs, massa, volume en/of niveau van kwaliteitsborging.
  • Een koelgasgenerator druksysteem voor voortstuwingssystemen van kleine satellieten: MInimal volume, NO pressure System (MINOS).
  • TSCOUT, een prototype compacte thermische camera voor aardobservatie met hoge ruimtelijke resolutie.
  • Een klokmechanisme voor zonnepanelen (KVZ): een nieuw uitvouwmechanisme voor zonnepanelen of instrumenten op satellieten.
  • Fault-tolerant Avionics voor CubesaTS (FACTS). Prototype vluchtelektronica die om kan gaan met falende componenten en die zo de levensduur van de nanosatellieten kan verlengen.
  • Een constellatie simulator (CoDaTedSim) waarmee efficiëntere aardobservatie constellaties kunnen worden ontwikkeld en gesimuleerd en waarmee nieuwe apparatuur kan worden getest in constellatie verband.
  • Een nieuw aardobservatie-instrument (HIGS) om de samenstelling van de atmosfeer te meten vanaf een satellietinstrument. Doel: beter detecteren en kwantificeren van emissies, met name broeikasgassen of stikstof.
  • Een Multi-Motorframe voor de volgende generatie lanceervoertuigen (MMOT): een (herbruikbare) motorsteun voor meerdere motoren op basis van de nieuwste productietechnieken voor de nieuwste generatie raketten.

Ambitie: elke twee jaar

De inzendtermijn voor de huidige SBIR Technologieontwikkeling is gesloten. De ambitie van het NSO is om elke twee jaar een oproep voor nieuwe ideeën uit te schrijven. Hoe dat werkt, leest u hier.