>

NSO krijgt internationale innovatieprijs voor programma ‘satellietdata voor voedselzekerheid’

Aan het Netherlands Space Office (NSO) is dit jaar de GEO Award in de categorie Innovatie toegekend. Het NSO krijgt de prijs vanwege het programma G4AW - Space for Food Security, dat het ruimtevaartagentschap in opdracht van het ministerie van Buitenlandse zaken uitvoert. De prijs werd vandaag uitgereikt door dr. Argyro Kavvada, die bij GEO leiding geeft aan de activiteiten voor de Sustainable Development Goals.

De in Genève gevestigde Group on Earth Observations (GEO) reikt jaarlijks prestigieuze prijzen uit. In GEO werken 112 landen en tientallen organisaties samen - van EU en NASA tot de Wereldvoedselorganisatie - om aardobservatiesatellieten zo nuttig mogelijk in te zetten voor duurzame ontwikkeling.

De motivering van GEO voor de toekenning van het prijs aan het NSO concentreerde zich rond het waardevolle werk dat met G4AW - Space for Food Security wordt verricht. Kleinschalige boeren en herders in ontwikkelingslanden produceren meer en duurzamer dankzij de vernieuwende inzet van satelliet- en andere geodata. Honderdduizenden gezinnen hebben sinds 2013 al geprofiteerd van de adviezen en diensten die uit de innovatie voortvloeien, zoals teeltadvies en verzekeringen die rekening houden met regionale klimaatveranderingen. G4AW heeft inmiddels internationaal navolging gekregen en de markt groeit, zowel aan de vraag- als de aanbodzijde.


Koffieboer in Vietnam ©ICCO/GREENcoffee project

NSO-directeur Harm van de Wetering nam de award in ontvangst. “Onze Nederlandse ambitie is om met ontwikkelingen van satellieten en satellietdiensten ondersteunend te zijn aan grote maatschappelijke vraagstukken. In dit specifieke project gaan we verder dan alleen het vanuit de ruimte monitoren van veranderingen van droogte of gewassen. We zijn doorgegaan tot aan het niveau van concrete actuele landbouw adviezen geven aan boeren. Honderdduizenden boeren worden nu al via dit project op tal van manieren geholpen om betere oogsten en betere inkomens zeker te stellen. Het is iets waar ik al jarenlang trots op ben dat het NSO dit kan doen vanuit de ruimtevaart. Het is fantastisch dat een groot internationaal netwerk nu deze prijs uitkeert aan dit programma.”

Malinese veehouders navigeren met satellieten

Om veehouders te helpen die worden getroffen door droogte of overstromingen, is in het kader van een G4AW-project in Mali een routebepalingsdienst opgezet om hun vee te beschermen. De dienst zet satelliet- en andere geo-gelokaliseerde gegevens om in een locatieadvies, dat is afgestemd op de behoeften van de veehouders. De veehouders kunnen dan bellen of een sms-bericht sturen om de informatie te krijgen.


Herder met zijn vee in Mali ©SNV Mali – STAMP

Game Changer

Behoeften en mogelijkheden van boer of herder werkelijk als vertrek- en eindpunt nemen, bleek een echte 'game-changer', beklemtoont Ruud Grim, programmamanager van G4AW. “In ieder project werken telkens andere publieke en private partijen samen, elk met hun eigen specialisme. Slim gebruik van satellietdata in combinatie met andere digitale gereedschappen is daarvan onderdeel, maar ook kennis van de markt en toegang tot relatienetwerken ter plaatse.” Het is die combinatie die ervoor zorgt dat kleinschalige voedselproducenten mogelijkheden in handen krijgen om een andere spiraal in gang te zetten: hogere productie, stabieler gezinsinkomen, toekomstperspectief - zonder dat het ingewikkeld of duur wordt. ”Onze ervaring met deze uitdagende projecten maakt elke volgende samenwerking doeltreffender. Ik zie ook een duidelijke groei van dienstaanbieders voor wie de maatschappelijke impact sturend is in hun aanbod en werkwijze.”

Satellietinformatie voor boeren in Burundi

In Burundi, één van de armste landen ter wereld, is er grote behoefte aan nuttige landbouwinformatie. Een G4AW-project stond aan de basis van de Agri-Coach app. Deze app voorziet boeren in het veld dankzij satellieten van informatie over welk gewas te planten, wanneer te planten en welke gewasbeheerpraktijken uit te voeren gedurende het seizoen.


GAP4A digitaliseert landbouw in Burundi ©Auxfin Burundi

De Innovatieprijs straalt natuurlijk ook af op G4AW’s opdrachtgever. “Het was voor het ministerie van Buitenlandse Zaken destijds best een gok om ruimtevaarttechnologie in te zetten voor een betere voedselzekerheid in ontwikkelingslanden. Daar hebben we geen spijt van”, zegt senior adviseur Chris de Nie. “Dankzij G4AW krijgen de kleine landbouwers nu op een laagdrempelige manier nieuwe digitale opties aangereikt om een hogere productie te verwezenlijken en beter in te spelen op het veranderend klimaat. Dat laatste is in ontwikkelingslanden een nog grotere uitdaging dan hier.”


Margret Kigozi, boerin in Uganda, SUM-Africa ©NSO/G4AW

Meer info zie:
g4aw.spaceoffice.nl
www.earthobservations.org