>

Satellieten van meerwaarde bij aanpassing aan klimaatverandering

Nederland is gastheer van de Climate Adaptation Summit 2021. Deze Summit (25 en 26 januari a.s.) vormt voor wereldleiders en vele belanghebbenden gedurende 24 uur een groots opgezet digitaal platform, dat inspiratie biedt om trefzeker met de klimaatverandering om te gaan. Er wordt een Adaptation Action Agenda gepresenteerd die een decennium moet aftrappen van versnelde internationale samenwerking. Ook Netherlands Space Office draagt graag haar steentje bij.


Cocoa boer, Sat4Farming project, Ghana - ©Rainforest Alliance

De betrokkenheid van regeringsleiders, politieke en andere zwaargewichten maakt de Climate Adaptation Summit (CAS) tot een prestigieuze klimaatconferentie. Het is bovendien ook technologisch knap in elkaar gestoken. Een etmaal lang zal vanuit verschillende tijdzones een scala aan presentaties worden gestreamed dat concrete handvatten aanreikt om de klimaatverandering het hoofd te bieden.

Er zijn vier 'uitzendkanalen', waarvan kanaal 4 op 26 januari van 9.30 tot 11.30 uur focust op Landbouw en Voedselzekerheid. Het Netherlands Space Office (NSO) heeft voor dit 'anchoring event' een aantal bijdragen ingediend rond zijn programma Geodata for Agriculture and Water (G4AW). G4AW heeft immers intussen veel ervaring met digitale innovaties in Afrika en Azië, waarin met inzet van satellietbeelden de voedselproductie efficiënter en duurzamer wordt ingericht.

Early adopter

De Adaptation Action Agenda van deze Summit heeft mede tot doel om minstens 300 miljoen kleine voedselproducenten tegen 2030 toegang te verlenen tot agrarisch advies en/of financiële diensten. Zo moeten zij weerbaarder zijn tegen klimaatverandering. Al over drie jaar verwacht NSO met G4AW zo'n 4,5 miljoen van hen te ondersteunen. Ruud Grim, coördinator van G4AW: “Wij maken sinds 2014 zakelijke en agrarische dienstverlening mogelijk waarmee boeren en herders in ontwikkelingslanden hun activiteiten meer markt- en informatiegestuurd kunnen aanpakken. Met locatiegebaseerde adviezen en diensten via call centers, tablets en mobiele telefoons worden zij in hun dagelijks werk bijgestaan. Dus ik hoop zeker dat onze bijdragen voor het voetlicht komen op de CAS. Zo kunnen meer organisaties kennis nemen van G4AW als 'early adopter' van ruimtevaarttechnologie voor agrarische marktontwikkeling. Uiteindelijk stimuleert de CAS wellicht tot een hogere investeringsbereidheid van bedrijven, overheden, ngo’s en investeerders waardoor samenwerkende G4AW-partners in Afrika en Azië kunnen opschalen.”


Koffie boerin in Vietnam, GREENcoffee project ©GREENcoffee
Aan Ida Rademaker zal het niet liggen. Zij is bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkzaam op het snijvlak van voedselzekerheid en klimaat en heeft NSO / G4AW in haar beleidsportfolio. “G4AW is uniek dankzij de innovatieve projecten die de risico's van klimaatverandering via digitalisering verkleinen. Juist door het pioniersgedrag komen succesvolle diensten tot stand, waar hele regio's van profiteren. De methode van werken is ook voor andere ontwikkelingstrajecten van Buitenlandse Zaken een inspiratiebron. Wij zullen na de CAS met de NSO-directie graag bespreken hoe wij G4AW kunnen helpen uitbouwen. Hopelijk stimuleert de Summit ook anderen om samenwerking te zoeken.”

NSO-directeur Harm van de Wetering kijkt op dezelfde manier tegen de Climate Adaptation Summit aan. “Met laagdrempelige, digitale diensten voor landbouw verbetert voor miljoenen gezinnen het toekomstperspectief. Ik ben er trots op dat we als NSO daaraan bijdragen. Als de Summit leidt tot breder besef van meerwaarde van satellietdata bij het aanpassen aan klimaatverandering, is dat een mooi succes.“

Voorbeeldfunctie

De Climate Adaptation Summit is voorbereid door o.a. het Nederlandse Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat en de Global Commission on Adaptation (GCA).
Jonge palm olie boerinnen Sat4Business, Ghana - ©Solidaridad

Bruce Campbell, directeur van het onderzoeksprogramma Climate Change, Agriculture and Food Security van de Wageningen Universiteit én senior adviseur van de GCA, vindt dat G4AW zeker een voorbeeldfunctie heeft. ” Als we écht de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de V.N. willen bereiken, dan moeten we de komende tien jaar 300-500 miljoen boeren voorzien van de juiste informatie en adviezen over klimaataanpassing; een taak die alleen maar vervuld kan worden door aanzienlijke opschaling en verbetering van digitale platformen. Platformen die gecombineerd kunnen worden met bancaire- en verzekeringsdiensten, agrarische samenwerkingsverbanden, markt-informatiesystemen etc. Het G4AW programma heeft laten zien hoe dit gerealiseerd kan worden in hechte samenwerking met verschillende partners, maar vooral de private sector.”

De bijdragen van Geodata for Agriculture and Water (G4AW), die ingediend zijn voor de Climate Adaptation Summit 2021, zijn te vinden door op onderstaande items te klikken:
G4AW Impact Video - Using satellites to improve smallholder resilience
G4AW Pitchfest pagina
G4AW Pitchfest Trailer
G4AW Lessons Learned publicatie - Space for Food Security: Stimulating smallholders' access to emerging AgTech and FinTech markets, 2021
G4AW Podcast - Space for Food Security, does it work?

 


Rijstboerinnen in Myanmar ©MYVAS4AGRI project