>

Satellietbeelden van Nederland blijven komende jaren beschikbaar

Satellietdata worden in steeds meer toepassingen gebruikt. Voor een verdere groei daarvan is het echter noodzakelijk dat de afnemers vertrouwen hebben in de continuïteit van de beschikbare data. Het NSO dat het Satellietdataportaal beheert, heeft daarom de leveringszekerheid wederom geregeld voor de komende jaren. De condities zijn optimaal: namelijk gratis voor Nederlandse gebruikers.


screenshot satellietdataportaal.nl
Via het portaal kan iedereen in Nederland satellietdata van ons land downloaden. Burgers en wetenschappers, maar vooral overheden en bedrijven maken hiervan volop gebruik om ze te verwerken in eigen illustraties, analyses en informatieproducten. De toepassingsgebieden zijn legio, zoals veiligheidsbeleid, precisielandbouw, ruimtelijke ordening, fraudebestrijding of de uitvoering van risicoanalyses. Het NSO heeft contracten met de dataleveranciers verlengd voor drie jaar. Het gaat om optische beelden met een resolutie van 50 cm in zowel ruwe als bewerkte vorm. Ook de ruwe Radarsat-2 data met 5 m resolutie blijven zeker tot en met 2023 in het portfolio. Het satellietdataportaal zal de komende maanden qua gebruikersvriendelijkheid nog worden geoptimaliseerd.


Beeld Rottumerplaat (satellietdataportaal)
Kant-en-klaar

Die optimalisatie vindt Jasper van Loon, bij NSO verantwoordelijk voor het portaal, goed getimed, omdat het gebruik behoorlijk groeit. “De ruwe data worden vooral ingezet door gebruikers met ruime IT-expertise en die groep wordt steeds gevarieerder. Bovendien, nu sinds een jaar bewerkte, dus kant-en-klare beeldinformatie te downloaden valt met 50 cm resolutie, wil er ook een andere categorie gebruikers mee aan de slag.” Er zijn immers meer details te zien en de gegevens komen tussen 1 maart en 31 oktober elke zes weken beschikbaar (plus een winteropname). Omdat de bestanden meteen bruikbaar zijn in eenvoudige programmatuur, willen 'eindgebruikers' het portaal zelfstandig benutten. Tegenwoordig doet bijvoorbeeld een politieman via het satellietdataportaal onderzoek naar veranderingen in de tijd of verifieert een waterschapsopzichter in welke periode een sloot is uitgegraven. “We zien al maar nieuwe afnemers op het gebied van handhaving van vergunningen, veiligheid, beheer van vastgoed en infrastructuur”, bevestigt Van Loon. “Een gemakkelijk portaal zal helpen om incidenteel gebruik om te zetten in een voorkeursinstrument.”

Budgettair wordt de leveringszekerheid van het satellietdataportaal gedragen door vier ministeries: Economische Zaken & Klimaat, Landbouw, Natuurbeheer & Visserij, Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en dat van Infrastructuur & Waterstaat.

Links naar het satellietdataportaal: