>

Satellietdata over water en lucht kunnen nog beter benut worden

Satellietdata kunnen op verschillende manieren van grote meerwaarde zijn voor toepassingen met betrekking tot lucht en water. De benutting van bestaande data kan echter nog beter, maar soms vragen behoeften van eindgebruikers ook om ontwikkeling van nieuwe technologie. Dit blijkt uit een drietal studies die het NSO liet uitvoeren naar de behoefte bij eindgebruikers aan satellietdata over water en lucht.

Satellieten verzamelen steeds meer waardevolle informatie over onze aarde. Bijvoorbeeld over de samenstelling van de atmosfeer en de kwaliteit van de lucht die wij inademen, of over de kwaliteit van ons oppervlaktewater, het watermanagement of zeespiegelveranderingen. Deze informatie kan gebruikt worden door wetenschappers, door overheden, door bedrijven en soms ook rechtstreeks door burgers.


Winters tafereel op de Waddenzee tijdens een zeer koude 2 maart 2018. (beeld: Satellietdataportaal)

Soms hebben deze ‘gebruikers’ behoefte aan informatie waar satellieten nog geen data voor verzamelen of waar nog geen apps voor bestaan. Het is echter wel belangrijk om te weten wat de behoeftes van de gebruikers zijn, om de juiste keuzes te kunnen maken bij de ontwikkeling van nieuwe satellietinstrumenten of toepassingen.

Om die reden heeft het NSO in 2019 een drietal onderzoeken laten uitvoeren naar de (huidige en toekomstige) behoeftes van gebruikers aan satellietdata, op het gebied van 1. Luchtkwaliteit en klimaat, 2. Waterbeheer, en 3. Waterkwaliteit. De rapporten (Engelstalig) die deze studies hebben opgeleverd zijn via deze website beschikbaar.

In de rapporten wordt uitgebreid ingegaan op welke soort informatie de gebruikers op het gebied van luchtkwaliteit, waterkwaliteit en waterbeheer nou eigenlijk nodig hebben. Bijvoorbeeld informatie over vervuilende stoffen in de lucht in de stad en in het water in natuurgebieden, of informatie over overstromingen en droogte. Uiteraard geven de rapporten ook aan wie die gebruikers nou eigenlijk zijn, wat hun werk is en waarom ze die informatie nodig hebben.

In sommige gevallen, zo blijkt uit de rapporten, bestaan er al satellietdata, maar worden die nog niet gebruikt, bijvoorbeeld omdat de informatie niet in het juiste formaat wordt aangeleverd. In andere gevallen zijn de bestaande satellietdata weliswaar goed weergegeven, maar zijn er wetten, regels of ‘gewoontes’ die het gebruik in de weg staan.

Maar er zijn ook situaties waarbij de juiste satellietdata nog niet ingewonnen worden of waarbij bestaande data niet nauwkeurig genoeg zijn, terwijl de gebruiker zulke – verbeterde – data heel goed zou kunnen gebruiken. In dit soort gevallen kan dat reden zijn om na te gaan denken over nieuwe, toekomstige satellietinstrumenten.

De rapporten zijn hier te downloaden: