>

Staatssecretaris Keijzer stuurt kamerbrief ruimtevaartbeleid met NSO Pre-advies

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft vandaag de Nota Ruimtevaartbeleid 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Bijlage bij de nota is het NSO Pre-advies voor het ruimtevaartbeleid vanaf 2020.

Het Kabinet heeft, via de Stuurgroep NSO, het NSO gevraagd om een advies voor het nationale ruimtevaartbeleid voor de komende drie jaar en de Nederlandse inzet bij de ESA-Ministersconferentie eind 2019. Omdat de ESA-plannen tijdens het maken van het advies nog volop in ontwikkeling waren heeft het NSO eerst een Pre-advies geschreven, nog zonder financiële details. Een definitief advies volgt later dit jaar.

Het NSO Pre-advies en de Nota Ruimtevaartbeleid hebben beide als uitgangspunt de grote maatschappelijke meerwaarde van ruimtevaart en de kansen voor Nederland om met ruimtevaart oplossingen te kunnen bieden voor maatschappelijke uitdagingen wereldwijd.

Links: